Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy.
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise Group är ett internationellt företag för utveckling av mjukvara med fullständig cykel som grundades 2007. Vi är ett team med över 1500 IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise Group är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln. som grundades 2007. Vi är ett team på över 1400 IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag. yrkesverksamma över hela världen.

Utveckling av programvara för logistik och transport


Innowise Group utnyttjar avancerad teknik och sin enorma utvecklingserfarenhet för att tillhandahålla robusta logistik- och transportprogramvarulösningar. Logistik- och transportföretag står inför många utmaningar och vi är beredda att bygga olika applikationer för att hjälpa dem att hantera sina leveranskedjor och arbetsflöden, övervaka leveransprocessen och minska kostnaderna.

Letar du efter digitala smarta IT-lösningar inom logistik och transport? Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att prestera bättre med anpassade leveranshanteringsapplikationer.

Lagerhanteringssystem

Innowise Group skapar omfattande lagerhanteringsprogram som effektiviserar hela spårning av tillgångar och logistikprocessen från beställning av inköpsorder till effektiv leverans. Våra anpassade CMS-lösningar gör det möjligt för företag att effektivt hantera lager, flotta, fraktverksamhet och personal inom ett system.

Lagerstyrningssystem

Varulagring är en viktig del av hela logistik- och transportsystemet. Vårt företag utvecklar alla typer av lagerstyrningssystem (IMS) programvara som är oumbärlig för att hantera lagerrelaterade operationer, inklusive mottagning, lagring, packning och frakt av fysiska varor av alla slag.

Programvara för transportplanering

Vi tillhandahåller logistikprogramvara som tar våra kunders verksamhet till nästa nivå och underlättar fordonsverksamhet. Oavsett om du letar efter lagerspårningsprogram, GPS-baserad telematik, ruttplaneringslösningar, programvara för expeditionshantering eller något däremellan, har vi allt du behöver.

Programvara för logistikhantering

Logistikhantering är en komplex process, som inkluderar en samling varor, bevarande, transport och spårning. Med våra logistikhanteringslösningar har våra kunder möjlighet att spåra leveransen av varor från lagret till kundens dörr.

Programvara för transportövervakning

Övervakning av transport av varor är avgörande för logistik eftersom det gör det möjligt för företag att planera och genomföra transport av fysiska varor samt att optimera hela leveranskedjan. Innowise Group tillhandahåller mjukvarulösningar som ger transparens och synlighet i den dagliga transportverksamheten.

Programvara för hantering av lastbilsflottor

Med våra mjukvarulösningar för hantering av lastbilsflottor får våra kunder inblick i hur deras transportresurser fördelas och fungerar. Innowise Group förser företag med kraftfulla lösningar som hjälper dem att övervaka, spåra och hantera sin lastbilsflotta med en aldrig tidigare skådad effektivitet.

Programvara för arbetsflödeshantering

Vi bygger heltäckande arbetsflödessystem som omedelbart förbättrar affärsprocesser och effektiviserar verksamheten. Vi skapar effektiva arbetsflödessystem som innehåller viktiga funktioner som uppgiftsgodkännande, samarbeten mellan avdelningar och automatisering av affärsprocesser.

Orderhantering

Innowise Group förser sina kunder med programvara för orderbehandling för alla typer av branschdomäner, inklusive e-handel och detaljhandel. Våra lösningar kommer att ge företag ett solidt verktyg för att göra beställningshantering mer kostnadseffektiv.

Rapportering och BI

Eftersom data är så viktiga för att utvärdera lönsamheten i affärsverksamheten kan business intelligence vara till stor hjälp för att få ordning på sin ledning. Vi kan utveckla en komplett uppsättning lösningar som hjälper företag att samla in ostrukturerad data och bearbeta den till användbar information.

Programvaruutveckling för hantering av leveranskedjan

Innowise Group Innowise Group levererar förstklassiga lösningar inom mjukvaruområdet hantering av leveranskedjan (SCM). Med 16 års erfarenhet inom denna nisch kommer vi att förse dig med fullfjädrade IT-lösningar för hantering av leveranskedjan som omfattar alla SCM-relaterade aspekter, inklusive:

Avancerade transportprogramvarulösningar

Logistik och transport var bland de första branscherna som tillämpade avancerad teknik och verktyg. Vi använder artificiell intelligens, maskininlärning och molnbaserade lösningar för att ge våra kunder avancerad erfarenhet inom denna nisch.

IoT inom logistik

IoT inom transport och logistik

IoT är den primära tekniken bakom lägesövervakning och fleet management program inom transport- och logistikbranschen. Innowise Group levererar sofistikerade lösningar för logistik som ska integreras i denna miljö.

AI i försörjningskedjan

AI inom logistik och leveranskedja

Artificiell intelligens och maskininlärning hittar tillämpningar inom olika nischer av logistik och transport, bland annat inom automatisering av lagerhantering. Innowise Group använder de mest relevanta AI- och ML-metoderna för att skapa digitala lösningar som ger våra kunder prediktiv analys, intelligent prognos och andra funktioner.

Molnbaserade lösningar

Molnbaserade lösningar

Molnbaserade plattformar och lösningar ger företag fördelar som kostnadseffektivitet, transparens, synlighet, routing, cross-docking och andra. Dessutom tillåter de företag att förlita sig på tredje parts beräkningsresurser. Vårt team av experter kommer att ge dig alla fördelar med molnbaserad teknik.

Analys av stora data för logistik

Analyser av big data för logistik

Det enorma flödet av varor runt planeten genererar massiva uppsättningar data, som kan inkludera varans ursprung, dess destination, leveransvillkor, storlek, vikt och många andra parametrar. Med big data analytics för logistik- och transportlösningar som Innowise Group tillhandahåller sina kunder får företag tillförlitliga verktyg för att göra rimliga justeringar i sitt godstransportflöde.

Behöver du en flexibel anpassningsbar lösning för din logistikverksamhet?

Upptäck vad våra experter kan göra för dig. Låt oss prata

De viktigaste fördelarna med anpassad logistikprogramvara

Anpassade logistik- och transportlösningar erbjuder många fördelar jämfört med traditionella SaaS-plattformar. Sådana applikationer erbjuder mer handlingsfrihet och är inriktade på särskilda affärsbehov. De viktigaste fördelarna med att använda anpassad logistikprogramvara inkluderar ett individuellt tillvägagångssätt, anpassningsbar programvara, kostnadsoptimering, livstidsstöd och andra.

ikon
Anpassa lager till produktionskrav
ikon
Säkerställa kostnadseffektiv lagerhållning
ikon
Minska lagerrelaterade risker
ikon
Förbättra prestanda med automatiserade processer
ikon
Förbättra insynen i verksamheten
ikon
Minska mänskliga fel
ikon
Öka leveranshastigheten och säkerheten
ikon
Förbättra kundservicen
ikon
Fatta beslut i rätt tid baserat på realtidsdata

Prismodell för utveckling av programvara för transporthantering

Att minska kostnaderna är en av de viktigaste parametrarna för att lyckas med alla företag. Med detta i åtanke ger Innowise Group sina kunder möjlighet att dra nytta av avancerade och sofistikerade programvarulösningar för logistik och transport med flexibel prissättning. Det slutliga priset beror på följande kriterier:

ekologi Lösningens komplexitet
ekologi Tidsram
ekologi Team storlek och struktur
ekologi Uppsättning nödvändiga verktyg, ramverk och bibliotek

Varför välja Innowise Group för utveckling av logistikteknologiska lösningar?

Innowise Group använder både djup expertis och innovativa tillvägagångssätt när det gäller utveckling av logistikteknologiska lösningar. Med många års erfarenhet sätter vi ihop avancerad teknik och bästa praxis för att förse våra kunder med premiumklassprogramvara. Oavsett dina affärsbehov är vi redo att engagera och skapa alla typer av logistikprogramvara för ditt företag.

Logistik och transport är en snabbt föränderlig miljö som kräver ett flexibelt tillvägagångssätt och sofistikerade lösningar för att hantera utmaningar som dyker upp nästan varje dag. Med ett personligt tillvägagångssätt som vi utövar strävar våra dedikerade utvecklare, ingenjörer och andra experter efter att leverera lösningar som uppfyller alla kunders krav och förväntningar. Genom att stärka ditt företag med våra digitala lösningar för logistik och transport av högsta kvalitet banar du väg för att optimera din leveranskedja.

Pavel Demeshkevich

COO på Innowise Group

Skräddarsydda tekniker vi använder

Front-end
Back-end
Mobile
Plattformar
Webbappar
Desktop
Plattformsöverskridande
Front-End
Dataströmning
Datalagring
Azure
React
React, Redux, Redux-Saga, RxJS, React-Native, Three.JS, NextJS
Angular
Angular, NgRx, NGXS, MobX, Formly, Ionic    
Vue.js
Vue.js, Vuex, Vue Router, NuxtJS, Vue CLI, Vue Meta
JavaScript
Material, Ant Design, Apollo GraphQL, Protractor, Jasmine, Jest, Enzyme, Mocha, Electron, SSR, Lodash, Date-FNS, CSS, SASS/SCSS, LESS, Lerna, TypeScript
Java
Java, Spring Framework (Core, Data, Boot, Batch, Cloud, Security, Retry, MVC, AOP, Reactor), MapStruct, Lombok, WebFlux, Hibernate, JPA2, Kafka, Flyway, Microservices Architecture, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, Redis
.NET
.NET Core, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Web API, ASP.NET MVC, Xamarin.Forms, WPF, UWP, statslös arkitektur, mikrotjänster, Azure Cloud (App Service, IoT Hub, Event Hub)
Python
Django, Django Rest Framework, Flask, FastAPI, AsyncIo, AioHttp, Tornado, Celery, Microservices Architecture, Docker/Kubernetes, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, DynamoDB
PHP
DUKPT, Laravel, Symfony, Yii2, WordPress, Drupal, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, REST/SOAP/GraphQL API, OAuth, HTML, Twig, Swagger, Redis, ElasticSearch, Docker, Stripe, PayPal
Node.js
NestJS, Koa, MongoDB, PostgreSQL, AWS
Unity
Unity, Godot, Blender, Krita, Amplify Shader Editor, MapBox SDK, Unity IAP; Firebase SDK; ARCore, AR Foundation, ARKit, Vuforia; Google VR SDK, Steam VR SDK; Unity XR Platform SDK
Ruby
Ruby on Rails, Sinatra, Hanami, Padrino, Volt, EventMachine, Rack, Sidekiq, GraphQL, Web Socket, Swagger, JWT, OAuth
Go
Go, gORM, Gin, protobuf, gRPC, AWS, GCP, Docker, Redis, Mongo DB, PostgreSQL
Rust
Rust, Rustup, Cargo, clap, structopt, argh, actix-web, gotham, nickel, rocket, axum, tide, warp, yew, wasm-bindgen, js-sys, web-sys, gloo. Spel: amethyst, bevy, fyrox, piston, nannou, ggez, godot, raylib, SFML.
C/C++
STL/C++11/14/17/20, GCC, CLang, MSVC++, WinDBG, GDB, Visual Studio, QTCreator, VIM, VSCode, CMake, Makefile, Ninja, Conan, Vcpkg, Boost, opencv, poco, protobuf, gRPC, fmt, pybindll, spdlog, ranges_v3, tensorflow, opencl, Asio++, gtest/gmock, cppunit, QT, catch2, google profiler, pytorch c++, chromium
Unreal Engine
Unreal Engine, C++, C, C#, Blueprints, UAT, UE4 Shader Graph, Unity URP HLSL, OpenGL ES
Cobol
Cobol, GnuCOBOL, VSAM, JCL, TSO/ISPF, XPEDITER, FileAid, Changeman, CICS, Hostbridge, SQL/DB2, Endevor, Visual Studio, TACL, FTP, SFTP, SCOBOL, DDL, ENFORM, eInspect, Batchcom
iOS
Objective-C/Swift, MVP, MVVM, Clean Swift, SnapKit, GCD, Alamofire, URLSession, MapKit, CoreLocation, XCTest, CoreData
Android
Java/Kotlin, MVP, MVVM, Clean Architecture, AAC (ViewModel, LiveData, Lifecycle, Navigation Component, Paging), Dagger2, Hilt, RxJava 2, Coroutines, Retrofit, ViewBinding, JUnit, Mockito, Robolectric, detekt, SQLite + Room
Flutter
Bloc, Clean Architecture, Flutter, Dart async, RxDart, Dart Streams, Navigator 2.0, GetIt, Mocktail, SQFlite
React Native
React-Native, React-Navigation, Redux, Redux-Saga, TypeScript, StyleSheet, Firebase, Styled-Components
AWS
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), DynamoDB, Relational Database Service (RDS), AWS Lambda, ElastiCache, CloudSearch
Azure
Azure Virtual Machines, Azure Web Apps, Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Notification Hub, Azure AI, Azure IoT Hub, Azure Event Hub, Azure Tables, Azure Queue, Azure DevOps Pipelines, Azure Content Delivery Network, Azure Application Insights, Azure Kubernetes, Azure SQL
GCP
Google Compute Engine, Google App Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Functions, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage, Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable
SAP
SAP ABAP 7.5+, SAP UI5, SAP Fiori, JavaScript, HTML, XML, JSON, SAP S/4Hana (HANA DB, AMDP, CDS-extraktorer), SAP S/4Hana Cloud Public, SAP FI, SAP SD, SAP RE, SAP SCM, SAP HCM, SAP BTP, SAP RAP och CAP, ADT Eclipse, SOAP, OData API:er, ABAP Proxy, FTP, SFTP, IDOC, DBOC, PBF Adobe form, XSTL, MWB, S/4Hana migration, ALV Grid, ALV Tree
Salesforce
Salesforce, Apex code, Visualforce, Site.com, Customer 360 Platform, Lightning Web Components, REST/SOAP API

Hos oss blir din omvandling smidig, snabb och säker.

Hur vi utvecklar logistikprogramvara

Innowise Group bedriver en djup forskning om våra kunders behov och mål för att förse dem med mjukvarulösningar som matchar deras affärsbehov. Hela processen med att skapa programvara för logistik och transport kan delas upp i flera steg. Nedan kan du se hur vi utvecklar logistikprogramvara:

01
Affärsanalys
Först och främst. Du kan inte skapa en användbar lösning utan att göra en djup analys av företaget och upptäcka dess viktigaste "smärtpunkter". Innowise Group utför grundlig forskning för att upptäcka vilka alternativ som passar våra kunder bäst.
02
Design
I detta skede sammanställer våra experter data och krav som samlades in och bearbetades av affärsanalytiker under föregående steg. Vårt team skapar en UI/UX-design och definierar produktens kärnfunktionalitet.
03
Utveckling
Kodningsfasen omfattar alla programmeringsrutiner, vilket gör det möjligt för Innowise Group att bygga applikationen enligt de krav och design som fastställdes under affärsanalysen och designfasen.
04
Testning och kvalitetssäkring
När kodningsfasen är över är det dags för våra test- och kvalitetssäkringsteammedlemmar att ta ledningen. Deras huvuduppgift är att avslöja eventuella fel och buggar, samt att se till att appen uppfyller alla krav som deklarerades under affärsanalysfasen.
05
Utplacering och integrering
När testningen är klar är lösningen redo att användas. I detta skede introducerar vi applikationen till kundens infrastruktur och skickar all relaterad dokumentation till vår kund. Appen är 100% redo att använda.
06
Underhåll och support
Innowise Group tillhandahåller fullfjädrade allomfattande tjänster till sina kunder. När appen har installerats och integrerats kan våra kunder lita på support- och underhållstjänster från våra experter.

Samarbete med Innowise Group

ikon för citat

Innowise Groups hjälp gjorde det möjligt för oss att slutföra projektet i tid. Deras flexibla tillvägagångssätt resulterade i ett smidigt partnerskap. De var lyhörda och lätta att arbeta med, förutom att vara tekniskt skickliga.

företagets logotyp
Joanna Wolynska HR- och projektledare Netdevops Luxembourg S.a.r.l.
ikon för citat

Innowise Group är en av de bästa partnerna som kunden arbetar med. De uppfyller alltid våra önskemål genom att tillhandahålla utvecklare som uppfyller kundens specifika språk och erfarenhetskrav.

företagets logotyp
Polina Shuruba Partner Manager XPRT MINDS
ikon för citat

Innowise Group hittade hela tiden effektiva lösningar på utmaningarna. Resurserna var mycket hjälpsamma och kommunikativa, och de visade en imponerande beslutsamhet och iver att lösa problem.

företagets logotyp
Benjamin Reif Grundare och vd Sawayo

FAQ

Det är en komplex lösning eller en uppsättning applikationer/plattformar med huvudsyftet att hjälpa företag att förbättra sina logistik- och transporthanteringsstrategier samt anpassa dem till den ständigt föränderliga miljön.

Vårt företag använder avancerade lösningar och verktyg för att ge våra kunder enastående kvalitet på applikationer och plattformar. Den exakta stacken av teknik och programmeringsspråk definieras under affärsanalysfasen.

Kundtransportprogramutveckling gör det möjligt för företag att lägga till de funktioner de behöver för att få appen att passa deras behov och krav.

 

Innowise Group är redo att engagera sig när som helst. Våra utvecklare kan skapa alla programvarulösningar från grunden eller ansluta sig till dig när som helst, även när du behöver göra justeringar i en befintlig logistik- och transporttillämpning.

 

Vårt team utnyttjar avancerad teknik för att ge dig pålitliga och 100% säkra applikationer. Dessutom genomgår alla applikationer som vi levererar till våra kunder flera testfaser, vilket gör att vi kan upptäcka och eliminera sårbarheter.

 

Behöver du andra tjänster?

Digital transformation
Innowise Group vägleder organisationer på vägen mot digital omvandling.
Förstärkning av IT-personal
Välj team förstärkningstjänster för att utöka din interna expertis och underlätta IT-projektprocessen.
Anpassad mjukvaruutveckling
Innowise Group utvecklar och implementerar ett brett utbud av anpassade lösningar för olika branscher.
Cloud development
Vi utvecklar cloud-based appar, överför klient-serverprogramvara till cloud och stöder cloud applications.
Webbutveckling
Vårt team av mycket erfarna webbutvecklare kommer att utforma en anpassad lösning som passar ditt företag.
Mobil utveckling
Vi designar iOS- och Android-mobilappar baserade på globala trender och tekniska framsteg.

Kontakta oss!

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så kommer vi tillbaka
till dig när vi har hanterat din begäran.

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till en fil på totalt 20 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise Group att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Privatlivspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad. uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Prenumerera
  till vårt nyhetsbrev

  Genom att registrera dig godkänner du våra Användningsvillkor och Datapolicy, inklusive användning av cookies och överföring av din personliga information.

  Den här webbplatsen använder cookies

  Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse, visa anpassade annonser eller innehåll och analysera trafiken på webbplatsen. Genom att klicka på "Acceptera allt" samtycker du till vår användning av cookies. Kolla in vår Integritetspolicy.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil