Lämna dina kontaktuppgifter, så skickar vi dig vår presentation via e-post.
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt anpassat marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy.
Formuläret har skickats in framgångsrikt! Ytterligare information finns i din brevlåda.
Innowise Group är ett internationellt företag för utveckling av mjukvara med fullständig cykel som grundades 2007. Vi är ett team med över 1500 IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise Group är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln. som grundades 2007. Vi är ett team på över 1400 IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag. yrkesverksamma över hela världen.

Tjänster för digital omvandling


Vi tror att framtiden börjar i dag och strävar efter att erbjuda våra kunder tjänster för digital omvandling av alla slag. Innowise Group är ett verkligt företag för digital omvandling och hjälper till att få ett försprång.

Företag för digital omvandling

Den digitala teknikvärlden, som utvecklas snabbt, erbjuder ett stort antal möjligheter att lansera smarta digitala verksamhetsmodeller och strategier. Ett digitalt företag omorganiserar på ett holistiskt sätt det sätt på vilket verksamheten bedrivs genom att skapa helt nya processer med avancerad teknik som AR, IoT och 5G, AI och ML. Med Innowise Groups experter ombord hjälper vi våra kunder att smidigt gå vidare på sin digitala omvandlingsväg.

Vi erbjuder tjänster för digital omvandling som hjälper företag att automatisera verksamheten genom att införa lösningar som är helt nya för att driva den digitala omvandlingen och skapa mer värde för kunderna. Våra konsulter utvecklar ett skräddarsytt DX-ramverk baserat på företagsspecifika utmaningar och krav, med hjälp av djupgående branschkunskap.

Tjänster för digital omvandling som vi erbjuder

Vi gör det möjligt för företag att omvärdera föråldrade verksamhetsmodeller och sträva efter att bli mer flexibla och transparenta som svar på branschens krav. På Innowise Group vägleder vi företag grundligt längs DX-resan med de tjänster vi tillhandahåller.

Modernisering av IT

Vi uppdaterar programvaran för att minska onödiga kostnader och underhållsbördor som orsakas av föråldrad teknik. Modernisering av IT-system är möjlig om företagen digitaliserar sina centrala affärsprocesser, bygger upp nya modeller och tillämpar spetsteknik.

Utveckling av en digital strategi

Digitalisering står på dagens agenda, men det är en utmaning eftersom digital omvandling kräver omfattande och sund planering och strategiutveckling. Vi hjälper företag att bygga upp en omfattande digital strategi för att påskynda en smidig övergång.

Rådgivning för digitala företag

IT-konsulttjänsterna varierar från utveckling av en långsiktig digital innovationsstrategi till omedelbara ändringar. Våra erfarna IT-konsulter levererar ett agilt tillvägagångssätt och utnyttjar den digitala omvandlingens banbrytande kapacitet.

Data och analys för företag

Data och analyser kan öka produktiviteten, minska kostnaderna, minska riskerna och optimera utnyttjandet av tillgångarna. Få dina data samlade, lagrade och strukturerade för att möjliggöra prediktiv analys och rapportering.

Migrering till molnet

Våra holistiska tjänster för molnmigrering säkerställer en smidig dataövergång från lokala servrar till molnet. Det hjälper företag att uppnå bättre skalbarhet, minska driftskostnaderna, effektivisera prestandan och möjliggöra digitala upplevelser.

Integrering av företagssystem

Innowise Group integrerar sömlöst program och kommunikation i en gemensam kärna, vilket möjliggör dataöverföring mellan system, förenklar IT-processer och ökar affärsmässigheten.

Upplev digital omvandling med Innowise Group

Vi är din pålitliga guide på vägen mot digitalisering av företag.

Lösningar för digital omvandling som vi erbjuder

Digitaliseringen förändrar affärsmodeller och processer och gör dem mer kundorienterade. Vi utvecklar skräddarsydda lösningar som kombinerar bästa branschpraxis och vår framstående expertis.

Vi gör det möjligt för våra kunder att fatta datadrivna beslut. Med vår djupa expertis erbjuder vi omfattande BI-konsultationer, implementering och support. Innowise Group utnyttjar data för att öka affärseffektiviteten, förbättra riskhanteringen och effektivisera kontrollen av datakvaliteten.
Hantering av kundrelationer (CRM)
Vi utvecklar, implementerar, testar och stöder CRM-lösningar och hjälper företag att inse värdet av sina kunder och dra nytta av förbättrade kundrelationer.
Resursplanering för företag (ERP)
Med tiden börjar företagen använda sig av resursplanering och ersätter föråldrade och ineffektiva kalkylblad. Med våra skräddarsydda ERP-system samlar företagen in och organiserar viktig affärsinformation för att minska kostnaderna och förbättra resultatet.
Förvaltning av mänskliga resurser (HRM)
Vi skapar skräddarsydda HRM-lösningar som uppfyller specifika företagskrav inom personaladministration. Våra kunder får tillgång till de bästa fördelarna, tidsbesparande teknik, förstklassig service och dedikerad support.
Digitala lösningar för arbetsplatser
Plattformsbaserade lösningar (Atlassian, Salesforce), programvara för samarbete (kunskaps- och innovationshantering, projektsamarbete), mobila applikationer, AI-drivna verktyg (chatbots) är vad vi levererar för att skapa en digital arbetsplatsmiljö.
Lösningar för molntjänster
Innowise Group är en pålitlig leverantör av molnlösningar. Vi utvecklar skräddarsydda lösningar från grunden och erbjuder sömlös migrering av systemet till molnet, vilket ger företag ökad tillgänglighet, säkerhet och kostnadseffektivitet.
Företagssäkerhet
Dessa lösningar avser dataskydd, penetrationstestning, nätverkskryptering, digitala signaturer och autentisering. Vi kombinerar bästa praxis och vår egen expertis för att hjälpa företag att undvika att äventyra systemens konfidentialitet, integritet eller tillgänglighet.
Omnichannel-lösningar
För att kunna skala och förbli konkurrenskraftiga måste företag se till att de möter kunderna där de befinner sig, använder deras enheter och levererar konsekventa budskap. Omnikanallösningar bryter gränserna mellan butik, sociala medier, mobil, e-post, webb och telefon och ger en förfinad kundupplevelse.

Hur vi genomför digital omvandling

ikon
01
Genomförande av revision
ikon
02
Identifiera vad som ska omvandlas först
ikon
03
Anpassning av strategi och digital omvandling
ikon
04
Genomförande av ett proof-of-concept-projekt
ikon
05
Upprättande av partnerskapsrelationer

Fördelar med konsulttjänster för digital omvandling med Innowise Group

Våra konsulter för digital omvandling hjälper företag på deras unika väg mot digital omvandling och underlättar en framgångsrik användning av digital teknik. Vi genomför en djupgående analys av ett företags tekniska infrastruktur och affärsprocesser för att öka prestandan och säkerställa kontinuerlig tillväxt.

På Innowise Group levererar vi kostnadseffektiva och tidsbesparande resultat, vilket kan ses i:

Eliminerade papper och manuella dataregister genom att digitalisera och automatisera dokumenthanteringen. Minimerad stilleståndstid tack vare automatisering och ökad effektivitet i de operativa processerna. Förbättrad kundupplevelse tack vare datadrivna resultat

Samarbetsmodell

Innowise Group, ett IT-outsourcingföretag, erbjuder fyra samarbetsmodeller som alla kan anpassas till dina behov av digital omvandling.

Du har en idé. Vi har en lösning. Du kan dra nytta av hållbar rådgivning om det tekniska genomförandet av ditt koncept. Dessa tjänster omfattar stöd till kundernas IT-initiativ genom att tillhandahålla strategisk, arkitektonisk, operativ och genomförandeplanering. Efter rådgivningen är vi helt och hållet engagerade i att utveckla en helhetslösning.

Nyckelfärdiga produktutveckling

Vi täcker noggrant in hela mjukvaruutvecklingen och bemannar vårt team med de mest lämpade IT-experterna. Innowise Group tar fullt ansvar för projektledning och slutproduktens kvalitet. Våra utvecklingsteam erbjuder total öppenhet och omfattande kommunikation för att ge våra kunder möjlighet att vara helt medvetna om projektets genomförande.

Utkontraktering av utveckling

Vi sätter ihop ett dedikerat utvecklingsteam som leds av projektledaren och teamledaren på vår sida. Vårt ansvarsområde omfattar resursförvaltning, uppgiftsfördelning och kontroll av genomförandet. Denna samarbetsmodell innebär att kunden förblir ansvarig för produktförvaltningen medan Innowise Group ansvarar för utvecklingsprocessen.

Våra specialister kan samarbeta med ditt team och ge dig omfattande stöd under hela produktutvecklingsresan. Brist på personal arbeta under din direkta överinseende medan Innowise Group står för utgifter i samband med anställningen. Modellen för förstärkning av teamet syftar till att påskynda utvecklingsprocessen, effektivisera leveranserna och minska kostnaderna för intern personal.

Affärsprocess för digital omvandling

Vi börjar med dedikerad mjukvaruutveckling och införlivar den framgångsrikt i din verksamhet. Innowise Group hjälper till att påskynda arbetsflöden, minska mänskliga insatser och minimera resursförbrukningen.

01
Identifiera
Vi arbetar för att förstå affärsprocesser och befintliga företagssystem för att ta fram en plan som tar hänsyn till alla fallgropar.
02
Ändra
Med en noggrant utarbetad vinnande strategi är det dags att börja förändra viktiga system och flöden.
03
Skala
När de viktigaste förändringarna har genomförts med framgång måste den övergripande strategin utvidgas.
04
Uppdatera
Ingenting fungerar för evigt, så för att hålla jämna steg med de senaste tekniska framstegen måste den digitala omvandlingen ses över.

Börja din digitala omvandlingsresa med oss

Lär dig mer om dess värde och de första stegen för att genomföra det.

Tekniken för digital affärsomvandling

Våra kunniga hjärnor hjälper företag att uppskatta effektiviteten i sina processer och bedöma tillgänglig omvandlingskapacitet för att införa avancerad teknik för att möjliggöra digital omvandling.

ML-teknik hjälper till att förbättra prestanda i hela verksamheten. De är särskilt effektiva inom IT och säkerhet, kundservice, affärsverksamhet och beslutsfattande, ekonomi och redovisning samt personalresurser.

IoT kombinerar omfattande dataanalys och autonoma sensorer och effektiviserar affärsverksamheten genom processautomatisering. Det finns centrala processer som kan optimeras, bland annat tillverkning, lagerhantering, logistik, säkerhet, hälso- och sjukvård med mera.

Med hjälp av en peer-to-peer-nätverkstopologi (P2P) kan blockkedja ökar insynen i transaktionerna. Den uppmuntrar till ökad prestanda för gränsöverskridande transaktioner, dataflexibilitet och förbättrad säkerhet samtidigt som den håller företagskostnaderna nere.

Begreppet syftar till att leverera en rad datorresurser på begäran via fjärrnätverk. Detta gör det möjligt för företag att flexibelt, effektivt och billigt skala sin infrastruktur.

Företag investerar i stora datamängder för att utforska stora datamängder och få insiktsfull marknadsinformation, avslöja kundernas preferenser, lansera smartare rekommendationer och målinriktning.

I takt med att AR, VR och MR blir mer tillgängliga och prisvärda visar de på affärsfördelar, från att hjälpa till att öka produktiviteten till att kommunicera med kunder på nya och unika sätt.

Branscher som vi betjänar

Innowise Group har 15 års erfarenhet av att utveckla och implementera förstklassiga lösningar för digital omvandling för ett brett spektrum av affärsområden. Vårt högkvalificerade och engagerade team täcker alla branschspecifika behov.

Vårt team hjälper vårdgivare att förankra ett digitalt tankesätt och omforma sina relationer med patienterna genom att introducera ett nytt sätt att ge vård: förbättrad systeminteroperabilitet, förbättrad datanoggrannhet och personligt patientstöd.
Vi är redo att tillhandahålla lösningar för digital omvandling för detaljhandlare och aktörer på e-handelsmarknaden. Vår tekniska expertis inom detta område gör det möjligt för varumärken att förbättra kundupplevelsen, effektivisera leveranskedjan och automatisera leveranserna.
Med vår erfarenhet av teknik och kunskap om finansiella funktioner och kapitalmarknader utvecklar vi robusta IT-lösningar för att hjälpa finansinstitut att hantera arbetsflöden effektivt, få exakta finansiella analyser och uppgradera kundrelationshantering.
Media och underhållning
Ta med vårt engagerade team till bordet för att driva innovationer inom media- och underhållningsbranschen. Vi producerar konsekvent skräddarsydda lösningar för att generera och dela datakraftvunnet innehåll.
Den digitala omvandlingen inom utbildningen syftar till att digitalisera processer och produkter för att göra lärandet mer tillgängligt för alla och göra innehåll och metoder för lärande attraktiva och genomförbara.
Tillverkning
Digital omvandling inom tillverkningsindustrin innebär att man använder teknik för att öka arbetseffektiviteten, förbättra kvaliteten på de tillverkade varorna och uppgradera kundupplevelsen, t.ex. genom att förenkla beställningsprocessen.)

Prisalternativ för våra tjänster

Vi kan stärka ditt projekt för digital omvandling med yrkesverksamma med utmärkt kompetens: mjukvaruarkitekter, back- och front-end-utvecklare, QA- och PM-support, UI/UX-designers, DevOps-ingenjöreroch affärsanalytiker.

Vi står för att leverera kvalitativa programvaruutvecklingstjänster till ett rimligt pris för att uppfylla kundens budget och önskemål. Och den slutliga kostnaden för varje projekt bestäms av en mängd faktorer, bland annat följande:

ikon
Lagets storlek
ikon
Gruppens sammansättning
ikon
Gruppmedlemmarnas nivå
ikon
Projektets komplexitet
ikon
Projektets varaktighet
ikon
Samarbetsmodell
ikon
Lagets storlek
ikon
Gruppens sammansättning
ikon
Gruppmedlemmarnas nivå
ikon
Projektets komplexitet
ikon
Projektets varaktighet
ikon
Samarbetsmodell

Kontakta våra experter för att utvärdera ditt projekt.

Innowise Group levererar resultat till ett rättvist pris baserat på dina mål.

Varför Innowise Group?

Vårt team för mjukvaruutveckling levererar övertygande lösningar för digital omvandling som leder till meningsfulla förändringar i våra kunders verksamhetsprofiler.

En finjusterad strategi för digital omvandling

Genom att införa en strategi för digital omvandling som är helt i linje med varje företags specifika behov hjälper vi till att automatisera arbetsflöden och effektivisera samarbetet på alla organisatoriska nivåer så att de kan betjäna kunderna på ett smidigt sätt.

Kostnadseffektiv FoU

Vi lyfter fram kostnadseffektiv forskning och utveckling som ett av våra riktmärken, eftersom vi har effektiviserat två huvudkomponenter av forskning och utveckling: datainsamling och simulering. Med rätt SaaS-baserade produkter har vi förbättrat den touchpoint-specifika datainsamlingen avsevärt. På grund av den enkla tillgången till data har det aldrig varit enklare att skapa flera simuleringar baserade på kundprofiler.

Utvecklande teknik

I takt med att den digitala tekniken förändras kontinuerligt söker företagen nya sätt att integrera den i sina affärsprocesser. Vi utnyttjar ML, IoT, blockkedja, molntjänster, AR/VR/MR och annan banbrytande teknik till förmån för våra kunder.

Förbättrade processer

Innovativa företag blir mer flexibla och reagerar bättre på marknadstrender och krav. Vi följer deras ambitioner och implementerar automatiserad dokumenthantering, CRM, HRM, ERP och andra system för att effektivisera arbetsflödena.

VANLIGA FRÅGOR

Om en organisation planerar att inleda ett digitalt omvandlingsprojekt bör den ta hänsyn till fyra kärnområden: teknik, data, processer och organisatorisk förändringsförmåga.

Digital omvandling handlar om en djupgående modernisering av affärsprocesserna, både kulturellt och tekniskt. Det finns några exempel som är värda att beakta: 

 • Användning av designtänkande för att analysera och förbättra interaktionen med kunderna.
 • Införande av automatiserad kundtjänst
 • Automatisera hanteringen av anställdas prestationer

Konsulter för digital omvandling utforskar de datakällor som behövs, bedömer dataanalysverktyg, identifierar tekniska luckor, projekterar dataanalyslösningar från grunden eller förbättrar den lösning som redan används. När lösningen väl är installerad utbildar konsulter för digital omvandling affärsanvändare så att de kan fatta beslut som bygger på data.

Företagen kan inleda sin DX-resa med en strategi som innebär att vänta på digital framgång, en solid långsiktig plan för att förändra sin affärsverksamhet i grunden eller en gradvis ackumulering av digitala färdigheter för att skapa en flexibel strategi.

Strategier för digital omvandling förändrar produkter, processer och organisatoriska aspekter genom innovativ teknik ur ett affärsorienterat perspektiv.

En digital omvandling innebär fem viktiga områden: 

 • kund 
 • konkurrens
 • uppgifter
 • innovation
 • värde

Behöver du andra tjänster?

Revision och konsulttjänster
Våra erfarna konsulter ser till att tekniken är relevant och används på rätt sätt i ditt projekt.
Skräddarsydd mjukvaruutveckling
Innowise Group utvecklar och implementerar ett brett utbud av skräddarsydda lösningar för olika branscher.
Utveckling av molnet
Vi utvecklar molnbaserade appar, överför klient-server-programvara till molnet och stöder molntillämpningar.
Utveckling av mobiltelefoner
Vi utformar iOS- och Android-mobilappar baserat på globala trender och tekniska framsteg.
Utveckling av blockkedjor
Få din affärsutveckling och dina vinster att skjuta i höjden med våra förstklassiga blockkedjetjänster.
Utveckling av AR/VR
Vårt företag levererar mycket spännande AR/VR-programvara tillsammans med konsult- och supporttjänster för lösningar.
Kvalitetssäkring
Våra automatiska och manuella kvalitetssäkringsingenjörer säkerställer en felfri produktkvalitet.

Behöver du en teknisk lösning? Kontakta oss!

  Ladda upp en fil

  Du kan bifoga upp till en fil på totalt 20 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på Skicka-knappen kommer Innowise Group att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Privatlivspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  När vi har tagit emot och behandlat din begäran kommer vi att kontakta dig. för att beskriva dina projektbehov i detalj och underteckna ett NDA för att säkerställa att för att garantera konfidentialitet för informationen.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad. uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma fram till en överenskommelse.

  4

  Vi undertecknar ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt. möjligt.

  Behöver du en teknisk lösning? Kontakta oss!

  Välj ämne för din förfrågan

  Välj projektbudget

  Observera att när du klickar på Skicka-knappen kommer Innowise Group att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Privatlivspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  När vi har tagit emot och behandlat din begäran kommer vi att kontakta dig. för att beskriva dina projektbehov i detalj och underteckna ett NDA för att säkerställa att för att garantera konfidentialitet för informationen.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad. uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma fram till en överenskommelse.

  4

  Vi undertecknar ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt. möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Prenumerera på
  till vårt nyhetsbrev

  Genom att registrera dig godkänner du våra Användningsvillkor och Datapolicy, inklusive användning av cookies och överföring av din personliga information.

  Den här webbplatsen använder cookies

  Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse, visa anpassade annonser eller innehåll och analysera trafiken på webbplatsen. Genom att klicka på "Acceptera allt" samtycker du till vår användning av cookies. Kolla in vår Integritetspolicy.

  pil