Lämna dina kontaktuppgifter, så skickar vi dig vår presentation via e-post.
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt anpassat marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy.
Formuläret har skickats in framgångsrikt! Ytterligare information finns i din brevlåda.
Innowise Group är ett internationellt företag för utveckling av mjukvara med fullständig cykel som grundades 2007. Vi är ett team med över 1500 IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise Group är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln. som grundades 2007. Vi är ett team på över 1400 IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag. yrkesverksamma över hela världen.

Upptäcktsfasen i programvaruutveckling: hur den sparar tid och pengar

På Innowise Group tar vi hänsyn till upptäcktsfasen som en del av livscykeln för mjukvaruutveckling. Det är helt förståeligt, eftersom ett upptäcktsstadium garanterar att mjukvaruutvecklingsprojektet blir framgångsrikt och vårt företag bryr sig om kunderna. Om man talar i metaforer är det samma sak att ignorera ett upptäcktsstadium som att bygga ett hus utan att rita en arkitekturplan. Den här fasen är inte byråkrati utan en av de viktigaste aspekterna som bidrar till att ett IT-projekt blir framgångsrikt.

Vad är en upptäcktsfas?

Upptäcktsfasen är ett av de första stegen i livscykeln för programvaruutveckling och avser processen med djupgående planering och forskning innan själva lösningsutvecklingen inleds. I detta skede fastställer intressenterna det stora projektets mål, tidsramar, användarupplevelse och en plan för utveckling av lösningen, inklusive vilken teknik som ska användas och hur teamet ska vara uppbyggt.

När behövs en upptäcktsfas?

Svaret är klart och tydligt - upptäcktsfasen behövs nästan alltid, utom i de fall då kunden redan har genomfört den preliminära analysen på egen hand eller när projektet syftar till att färdigställa en befintlig lösning.När det gäller att bygga programvara från grunden är upptäcktsfasen ett måste, oavsett projektets komplexitet och omfattning. Inom projektledning ligger skillnaden mellan ett stort och ett litet projekt i huvudsak i hur stora investeringar som står på spel. Enligt McKinsey rapport45% av de stora mjukvaruprojekten överskrider budgeten och levererar samtidigt 56% mindre värde än förväntat. Dessa siffror talar för sig själva, och upptäcktsfasen kan som riskminimeringsmetod bidra till att spara betydande resurser och säkerställa projektets framgång.
Varför företag behöver upptäckter

Hur gör man en produktupptäckt?

Upptäcktsfasen består av flera steg som tillsammans ger dig möjlighet att få maximalt värde och förbereda dig bättre för programvaruutveckling. För ett litet projekt kan upptäcktsfasen ta en eller två veckor, för ett större projekt kan den ta 4-6 veckor.

Upptäckt av IT-produkter

Introduktion

Huvudsyftet med introduktionsfasen är att definiera projektets mål och det värde som den utvecklade programvaran ska tillföra. Affärsanalytiker intervjuar kundens representanter för att få fram affärsmässiga och tekniska krav, utforska intressenternas visioner och samla in all information om projektet.

Forskning och analys

Under detta skede utnyttjar vi den insamlade informationen för att göra en ordentlig analys av marknadstrender, konkurrenternas produkter och tillväxtmöjligheter. Analys- och forskningsfasen hjälper till att tydligt definiera målgrupperna för den digitala produkten och bedöma den kommersiella potentialen för programvaran utifrån investeringens storlek.

Identifiering av funktionerna

Därefter identifierar vi vilka särskilda funktioner den digitala lösningen behöver för att uppfylla affärsmålen, tillfredsställa potentiella användare och vinna marknadsandelar. Affärsanalytiker i samarbete med affärsrepresentanter och tekniska specialister fastställer prioriteringen av funktionerna och fördelar ordningen för deras genomförande, från MVP (minimum viable product) till slutprodukt.

Vision och räckvidd

Med hjälp av den insamlade informationen utarbetar affärsanalytiker ett dokument om vision och omfattning som definierar de tekniska, funktionella och användbarhetskraven för den produkt som ska konstrueras. Därefter identifierar vi tekniska risker som kan påverka omfattningen och leveranstiden för mjukvaruutvecklingsprojektet och skapar en strategi för att minska riskerna. Vision och scope-dokumenten bekräftar att alla parter i projektet är på samma sida.

Skapande av trådramar

Sedan skapar vi wireframes, miniatyrbilder och ritningar av alla programskärmar och UI-element. Huvudsyftet med steget är att visualisera hur varje funktion kommer att fungera när det gäller användargränssnittet. En sådan visualisering hjälper till att komma fram till en gemensam vision mellan kunden och leverantören, underlättar kostnadsberäkningen och ger UI/UX-designerna det nödvändiga arbetsmaterialet.

Teknisk plan

Vi beslutar om lösningsarkitekturen och erbjuder den bäst lämpade teknologistacken för mjukvaruutvecklingsprojektet för att se till att mjukvaran är lätt att underhålla och mycket skalbar. Skapandet av en teknisk plan är en avgörande fråga, eftersom alla efterföljande avvikelser eller ändringar kan leda till att projektbudgeten överskrids.

Uppskattning av projekt

I slutet av upptäckten fas i ett programvaruprojektNär du har en digital produkt, upprättar våra IT-specialister en arbetsfördelningsstruktur (WBS) med en lista över alla uppgifter som måste utföras för att skapa en digital produkt, tiden för att utföra uppgifterna i arbetstimmar och den uppskattade kostnaden för projektet.

Upptäckt av IT-produkter

Vilka teammedlemmar är viktiga för upptäcktsfasen?

I upptäcktsfasen kan följande IT-specialister behövas: affärsanalytiker, projektledare, lösningsarkitekter, marknadsföringsspecialister, kvalitetssäkringsingenjörer och UI/UX-designers. Kundens representanter måste delta direkt för att upptäcktsfasen ska kunna slutföras med framgång.

Fördelar med upptäcktsfasen

Riskminimering

Under upptäcktsfasen kan utvecklingsteamet tydligt definiera projektmålen redan från början, undvika missuppfattningar och se till att kundens och leverantörens visioner stämmer överens. Den här fasen kan vara en integrerad del av riskhanteringsstrategin, eftersom den hjälper till att fastställa korrekta uppskattningar av antalet arbetstimmar, analysera marknaden och skapa färdplaner för projektet.

Fastställande av en färdplan

Innan du påbörjar den kritiska delen av programvaruutvecklingen får du dokument om vision och omfattning, trådramar och arbetsfördelningsstrukturer. Under upptäcktsfasen kan du planera projektets inriktning på rätt sätt, få tydliga uppgifter för affärsplanering och locka fler investerare.

Spara tid och pengar

Ett projekts unika karaktär kanske inte räcker för att övervinna funktionskräcken, vilket kan försena projektet och öka budgeten. När företag skapar en utvecklingsplan kan de förbise små men avgörande detaljer för användarnas komfort eller viktiga funktioner. Det är svårt för utvecklingsteamet att hantera nya krav och funktioner eftersom de orsakar kaos och missmod.

Föreställ dig en situation där du har en viss budget för programvaruutveckling, men när du lägger till fler funktioner ökar felsökningen och andra kostnader ökar också - och huvudmålet blir att undvika budgetöverskridanden. Genom upptäcktsfasen kan företag beräkna alla tillhörande risker i förväg och skydda sig mot alltför stora ekonomiska förluster.

Med tanke på den stora konkurrensen på marknaden kanske företagen inte ens inser hur farlig en produktfördröjning är om de inte har undersökt den. Din produkt kan förlora sin attraktionskraft på marknaden till följd av förskjutna tidsfrister och nya uppdateringar från konkurrenterna. Att genomföra en upptäcktsfas kan spara ett företag tusentals dollar i framtiden genom att förhindra dessa stressiga situationer som kan leda till kollaps.

Ytterligare bedömning av leverantören

Under upptäcktsfasen kan du utvärdera en leverantörs kvalifikationer och expertis innan du börjar utveckla projektet. Om du inte är nöjd kan du välja ett annat programvaruutvecklingsföretag och samtidigt använda resultaten från den avslutade upptäcktsfasen.  

Bottenlinje

Upptäcktsfasen har för många fördelar för att ignoreras: riskminskning, ytterligare ett alternativ för att bedöma leverantörens expertis, en tydlig färdplan, kostnadsbesparingar osv. Det kan kräva ytterligare investeringar, men de lönar sig i de allra flesta fall. Upptäcktsfasen är en viktig del av en korrekt projektledning i linje med industristandarderna.

Innowise Group genomför upptäcktsstadier inom ramen för programvaruutvecklingsprojekt och som ett separat tjänsteerbjudande. Kontakta gärna våra representanter för att få högkvalitativa programvaruutvecklingstjänster baserade på bästa praxis.

Tack för ditt betyg!
Tack för din kommentar!

Betygsätt den här artikeln:

4/5

4,8/5 (45 recensioner)

Relaterat innehåll

Blogg
Industri 4.0
Blogg
De viktigaste trenderna inom mjukvaruutveckling
Blogg
Plattform med låg kod/ingen kod eller anpassad utveckling?
Blogg
Varför IT-projekt misslyckas
Blogg
10 mjukvaruarkitekturmönster som du bör känna till
Blogg
Observationsmöjligheter och övervakning
Blogg
Programvaruutveckling för nystartade företag
Blogg
Livscykeln för utveckling av programvara.
Blogg
Metoder för en bättre molnmigrering
Blogg
utveckling av programvara för företag i java
Blogg
Inc.5000

Har du gett oss en utmaning?

  Ladda upp en fil

  Du kan bifoga upp till en fil på totalt 20 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på Skicka-knappen kommer Innowise Group att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Privatlivspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  När vi har tagit emot och behandlat din begäran kommer vi att kontakta dig. för att beskriva dina projektbehov i detalj och underteckna ett NDA för att säkerställa att för att garantera konfidentialitet för informationen.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad. uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma fram till en överenskommelse.

  4

  Vi undertecknar ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt. möjligt.

  Den här webbplatsen använder cookies

  Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse, visa anpassade annonser eller innehåll och analysera trafiken på webbplatsen. Genom att klicka på "Acceptera allt" samtycker du till vår användning av cookies. Kolla in vår Integritetspolicy.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil