Vårt projekt granskades av medicinska arbetare och studenter så snart vi slutade utveckla det. Vi har fått mycket positiv feedback.

Ändå är det inte slutet. Vår dröm är att skapa den mest kompletta katalogen över patologier, som var och en kommer att visualiseras med 3D-modeller och förklaras med både bilder och artiklar.

Vi går mot vår dröm i en riktigt hög takt. I September släpper vi en uppdatering, som kommer att innehålla en ny sektion, traumatologi och ortopedi, som ger modeller av skelettsystemet, inklusive det anatomiska skelettet, skallen, övre och nedre extremiteterna och benfrakturer.

Vi samarbetar ständigt med de ledande medicinska centren för datainsamling, samt granskar vårt arbete med dem för att göra de mest exakta modellerna.

Allt detta har ett mål i åtanke: att göra världen till en bättre plats.