Lämna dina kontaktuppgifter, så skickar vi dig vår presentation via e-post.
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt anpassat marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy.
Formuläret har skickats in framgångsrikt! Ytterligare information finns i din brevlåda.
Innowise Group är ett internationellt företag för utveckling av mjukvara med fullständig cykel som grundades 2007. Vi är ett team med över 1500 IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise Group är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln. som grundades 2007. Vi är ett team på över 1400 IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag. yrkesverksamma över hela världen.

Cybersäkerhet inom bankväsendet: betydelse, hot och utmaningar

Hotet om finansiella bedrägerier, cyberattacker och andra skadliga aktiviteter har blivit ett stort problem för företag runt om i världen, särskilt inom banksektorn. Eftersom riskhantering är viktigt för att skydda tillgångar och upprätthålla kundernas förtroende är det viktigt att förstå och hålla sig uppdaterad om de senaste trender för cybersäkerhet inom bankväsendet och bästa praxis som är specifikt tillämpliga på banker. Med ständiga förändringar inom teknik, bestämmelser och säkerhetskrav som ökar den totala komplexiteten kan det vara svårt att hålla systemen säkert igång samtidigt som man fortsätter att uppfylla affärsmålen. 

För att hjälpa bankerna att bättre skydda sina nätverk mot nya hot - både internt och externt initierade - tar den här bloggartikeln en närmare titt på de cybersäkerhetsrisker som bankerna står inför i dag och på strategiska lösningar som institutionerna kan använda för att försvara sig mot motståndare som vill ha tillgång till personuppgifter.

Nuvarande tillstånd för cybersäkerhet i bankerna

År 2020 kommer cyberattacker att ligga på femte plats bland de största riskerna och bli den nya normen inom den privata och offentliga sektorn. Enligt Tidskrift om säkerhetDet sker över 2 200 attacker varje dag, vilket motsvarar nästan en cyberattack var 39:e sekund. Fram till 2025 kommer dessa siffror att öka betydligt, eftersom cyberattacker mot IoT ensamma är förväntas fördubblas och cyberbrottslighet kommer att kosta företag runt om i världen uppskattningsvis $10.5 biljoner per år.COVID-19-pandemin inledde en stor våg av cyberattacker under 2019. På grund av osäkerheten kring distansarbete och företagens digitala skydd har cyberbrottsligheten ökat drastiskt med 600%. Denna nya verklighet har tvingat alla branscher att snabbt anpassa sig och anamma nya lösningar som har lett till en skärpning av reglerna för cybersäkerhet för finansiella tjänster. 
Cybersäkerhet inom bankväsendet

Betydelsen av cybersäkerhet för bankverksamhet

Den snabba tekniska utvecklingen har gjort det allt viktigare för bankerna att upprätthålla ett säkert system. I dagens digitala värld löper känsliga personuppgifter som bankinformation och lösenord en ännu större risk att hackas eller att skadegörare får tillgång till dem. Att hålla kundernas uppgifter säkra är avgörande för en banks överlevnad och rykte. För att uppnå detta mål måste bankerna vara ständigt vaksamma genom att införa förbättrade säkerhetsåtgärder som skyddar mot säkerhetshot från surfning på internet eller nätbankverksamhet. Bankerna bör också se till att de använder de senaste programuppdateringarna och ge utbildning till alla anställda om hur man på rätt sätt hanterar kunduppgifter och banktransaktioner på ett säkert sätt. I slutändan är det oumbärligt att skydda kunduppgifter genom stark cybersäkerhet för att garantera säkerheten inom banksektorn och säkerställa affärsverksamhetens livslängd.

Betydelsen av cybersäkerhet för bankverksamhet

De största hoten mot cybersäkerheten som bankerna står inför

Under de senaste åren har cyberbrottsligheten ökat så mycket att den objektivt sett redan anses vara det största hotet mot finanssektorn. I takt med att hackarnas tillvägagångssätt och expertis har förbättrats blir det allt svårare att konsekvent avvärja attackerna. Nedan följer de viktigaste hot mot cybersäkerheten inom banksektorn.

Phishing-attacker

Här skapar hackare klonwebbplatser som alla användare lätt kan få tillgång till via meddelandetjänster från tredje part. Eftersom det finns en trovärdig flerfaktorsautentisering på webbplatsen och den i allmänhet ser ut som en riktig webbplats, kommer användarna inte ens att inse att de redan har gett sina inloggningsuppgifter till hackare.

Distribuerad överbelastning (DDoS)

Vid en DDoS-attack används ett botnät - en samling anslutna onlineapparater - för att översvämma en målwebbplats med falsk trafik. Till skillnad från andra cyberattacker försöker en DDoS-attack inte äventyra säkerheten. I stället är målet att tömma nätverks-, server- eller programresurser så att de blir otillgängliga för målgruppen. En DDoS-attack kan också användas för att maskera annan skadlig verksamhet och inaktivera säkerhetsanordningar, vilket innebär att målets säkerhet kränks. Det är också intressant att antalet DDoS-attacker ökade under pandemin. av 30% inom sektorn för finansiella tjänster.

Okrypterade uppgifter

Cyberkriminella blir alltmer kreativa, men datahotet har inte minskat med tiden. Det räcker inte längre med att bara skydda åtkomstpunkterna för data - själva data måste krypteras. IBM rapporterade att den genomsnittliga kostnaden för en dataintrång är $4,35 miljoner euro. Priset kommer säkert att öka i framtiden eftersom cyberattacker sker varje dag och orsakar enorma skador på företag och användare. Robusta krypteringsmetoder kan dock minska eller helt eliminera dessa kostnader.
De största hoten mot cybersäkerheten som bankerna står inför

Ransomware

Ransomware används av cyberkriminella för att kryptera viktiga data och hindra ägarna från att få tillgång till dem om de inte betalar en lösensumma. Denna cyberattack är tyvärr ett allvarligt hot mot banker, 90% av dem har redan drabbats. I kryptovalutornas tid är bedragare särskilt intresserade av att hitta svaga punkter i det decentraliserade systemet. Om dessa sårbarheter finns kan de lätt stjäla pengar från handelssystemet.

Datamanipulering

Att ändra digitala dokument och information kallas datamanipulation. Cyberkriminella infiltrerar nätverk med hjälp av alla slags angreppsvektorer, får tillgång till programvara eller program och ändrar data. Genom att manipulera data i stället för att stjäla dem kan hackare vara mer framgångsrika när det gäller att skapa katastrofala konsekvenser för organisationer eller individer. Det är en sofistikerad cyberattack, eftersom det kan ta lång tid innan en användare upptäcker att deras känsliga och konfidentiella information har ändrats oåterkalleligt.

Spoofing

Spoofing är en form av cyberattack där brottslingar förklär sig som en betrodd och känd källa för att stjäla konfidentiell information eller pengar. Banker är ständigt hotade av spoofing-attacker som kan få allvarliga konsekvenser för deras kunder och verksamhet. Dessutom ökar antalet attacker av typen "man-in-the-middle", där en hackare avlyssnar kommunikationen mellan en kund och banken för att få tillgång till personuppgifter, avleda betalningar eller till och med inleda en överbelastningsattack. Det är därför viktigt att bankerna är vaksamma och vidtar åtgärder för att skydda sig mot dessa hot.

Föreskrifter om cybersäkerhet för banker som påverkar FinTech

Finansinstitut bör följa FinTech-reglerna för att upprätthålla en stark säkerhetsställning och förhindra dataintrång. Med hjälp av dessa bestämmelser kan säkerhetsansvariga utvärdera sina egna och leverantörernas säkerhetsåtgärder. Dessutom kan din organisation enkelt identifiera de processer och förfaranden som behövs för att minska cybersäkerhetsriskerna. Nedan följer de tre vanligaste finansiella Överensstämmelser för cybersäkerhet inom bankväsendet.

NIST

NIST har blivit den främsta standarden för att utvärdera cybersäkerhet, identifiera säkerhetsbrister och följa lagstiftningen om cybersäkerhet, även när det inte är obligatoriskt att följa den. NIST har utvecklat 110 krav som täcker olika aspekter av en organisations IT-förfaranden, policyer och teknik. Dessa krav omfattar åtkomstkontroll, systemkonfiguration och autentiseringsmetoder. Dessutom definierar de protokoll för cybersäkerhet och incidenthantering. Genom att uppfylla vart och ett av dessa krav säkerställs att organisationens nätverk, system och anställda är effektivt förberedda för att hantera all kontrollerad, icke klassificerad information (Controlled Unclassified Information, CUI) på ett säkert sätt.

Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering (BSA/AML)

Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering (BSA/AML) är en uppsättning lagar och förordningar som är utformade för att hjälpa finansinstitut att upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. BSA/AML-kraven är viktiga för banker, kreditföreningar och andra finansinstitut eftersom de bidrar till att skydda deras kunder från bedrägerier, stölder och annan olaglig verksamhet. Dessa bestämmelser ger också tillsynsmyndigheterna de nödvändiga verktygen för att se till att bankerna följer de regler som fastställts av regeringen. BSA/AML-överensstämmelse är därför viktigt för alla institutioner som hanterar pengar eller tillgångar.

Föreskrifter om cybersäkerhet för banker som påverkar FinTech

Standarden för datasäkerhet för betalkortsindustrin (PCI DSS)

PCI DSS är en uppsättning säkerhetsstandarder som är utformade för att skydda kunduppgifter och betalningsinformation från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Det är obligatoriskt för alla företag som behandlar, lagrar eller överför kreditkortsinformation att följa PCI DSS. Genom att följa dessa standarder kan företagen säkerställa integriteten hos sina kunddata och skydda dem från cyberhot.

GDPR

Den allmänna dataskyddsförordningen (EU-GDPR) är en säkerhetsram som är utformad för att skydda medborgarnas personuppgifter. Alla företag som behandlar EU-medborgares privata uppgifter, vare sig det sker manuellt eller automatiskt, måste följa dataskyddsförordningen. Denna förordning lyfter fram ett antal säkerhetsriktlinjer för databehandlare och datakontrollanter för att säkerställa säkerheten för alla användardata under hela deras livscykel.

ISO/IEC 27001

Den globalt erkända standarden ISO/IEC 27001 minimerar säkerhetsrisker och skyddar informationssystem. Det är en uppsättning internationellt erkända säkerhetsprinciper och -förfaranden som är utformade för att hjälpa företag att förbättra sin säkerhetsställning inom ett stort antal branscher.

På grund av dess rykte som en internationell standard för cybersäkerhet och dataskydd bör finansinstitut som vill visa upp sina enastående cybersäkerhetsrutiner för intressenterna få ISO/IEC 27001-ackreditering.

Sammanfattning

Säkerheten för en organisations data är en viktig fråga. För banker som lagrar stora mängder personuppgifter och transaktionslistor är lösningar och förfaranden för cybersäkerhet av avgörande betydelse. I dag är betydelsen av cybersäkerhet inom bankväsendet kan inte ignoreras. Som ett resultat av den tekniska utvecklingen har cyberattacker mot banksystem blivit allt vanligare.

Innowise är ett av de ledande företagen inom mjukvaruutveckling som specialiserar sig på att utveckla programvara för banker med fokus på cybersäkerhet. Genom att utnyttja den senaste tekniken kan vi förse organisationer med innovativa lösningar som är skräddarsydda för deras individuella verksamhetskrav. Innowise använder sin omfattande erfarenhet i branschen och sin förmåga att lösa problem för att säkerställa ett överlägset skydd mot cyberhot och dataintrång. I slutändan hjälper Innowises expertis inom utveckling av bankprogramvara företag att förebygga cyberhot genom att tillhandahålla säkra system som prioriterar säkerhet och användbarhet.

Tack för ditt betyg!
Tack för din kommentar!

Betygsätt den här artikeln:

4/5

4,8/5 (45 recensioner)

Relaterat innehåll

Blogg
Blogg
Blogg

Har du gett oss en utmaning?

  Ladda upp en fil

  Du kan bifoga upp till en fil på totalt 20 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på Skicka-knappen kommer Innowise Group att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Privatlivspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  När vi har tagit emot och behandlat din begäran kommer vi att kontakta dig. för att beskriva dina projektbehov i detalj och underteckna ett NDA för att säkerställa att för att garantera konfidentialitet för informationen.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad. uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma fram till en överenskommelse.

  4

  Vi undertecknar ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt. möjligt.

  Den här webbplatsen använder cookies

  Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse, visa anpassade annonser eller innehåll och analysera trafiken på webbplatsen. Genom att klicka på "Acceptera allt" samtycker du till vår användning av cookies. Kolla in vår Integritetspolicy.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil