Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy.
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise Group är ett internationellt företag för utveckling av mjukvara med fullständig cykel som grundades 2007. Vi är ett team med över 1500 IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise Group är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln. som grundades 2007. Vi är ett team på över 1400 IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag. yrkesverksamma över hela världen.

Global mjukvaruutvecklingspartner i Förstärkning av IT-personal dataanalys
FinTech

med 1500+ utvecklare ombord

Tjänster
Alla tjänster
Dedikerat team
Anpassad mjukvaruutveckling
IT-konsult och IT-stöd
Digital transformation
Tjänster
Anpassad mjukvaruutveckling
IT-konsult & IT-stöd
 • IT-revision
 • IT-konsult
 • Lösningsarkitektur
 • FOU
 • Prototyping
 • Underhåll
Digital transformation
 • Resursplanering för företag (ERP)
 • Customer relationship management (CRM)
 • Hantering av affärsprocesser (BPM)
 • Dokument - och innehållshantering (DMS, CMS)
 • Dataanalys och visualisering
 • Human resource management (HRM)
Alla tjänster
Tekniska domäner
NFT
 • ikon NFT-marknadsplatser
 • ikon 3D NFT-avatarer
 • ikon Bärbara NFT-kläder och tillbehör
 • ikon NFT gåvor & merchandise
 • ikon NFT kryptokonstverk
 • ikon NFT konstmuseer
Metaverse
 • ikon Metaverse avatarer
 • ikon Virtuella 3D-repliker och digitala tvillingar
 • ikon Ickespelarkaraktärers (NPC)
 • ikon Metaverse virtuell egendom
 • ikon Metaverse evenemang & konserter
 • ikon Metaverse marknadsplatser
AR/VR/MR
 • ikon VR nätbutiker
 • ikon VR-träningsappar
 • ikon VR-spel, turer och presentationer
 • ikon Markörbaserad / lös AR
 • ikon GPS-baserad AR
 • ikon Projektion AR
Maskininlärning (ML)
 • ikon Djupinlärning
 • ikon Datavetenskap
 • ikon Datorseende
 • ikon Naturlig Språkbehandling (NLP)
Realtidskommunikation (RTC)
 • ikon Videokonferenser
 • ikon Live streaming
 • ikon Mobil meddelandehantering
 • ikon Fildelning
 • ikon Internettelefonin (VoIP)
Sakernas Internet (IoT)
 • ikon Anslutna enheter
 • ikon Fjärrsensorer
 • ikon Smarta hem
 • ikon Telematik
 • ikon IoMT
 • ikon IIoT
Business Intelligence (BI)
 • ikon Datalager (DWH)
 • ikon ETL/ELT
 • ikon Datasjöar
 • ikon OLAP-kuber
 • ikon Dataanalys
 • ikon Realtidsrapporter
Alla tjänster
Tekniska domäner
Blockchain
NFT
Metaverse
AR/VR/MR
Business Intelligence (BI)
Maskininlärning (ML)
Realtidskommunikation (RTC)
Sakernas Internet (IoT)
NFT
3D NFT-avatarer
ikon
Bärbara NFT-kläder och tillbehör
ikon
NFT gåvor & merchandise
ikon
NFT kryptokonstverk
ikon
NFT konstmuseer
ikon
Metaverse
Metaverse avatarer
ikon
Virtuella 3D-repliker och digitala tvillingar
ikon
Ickespelarkaraktärers (NPC)
ikon
Metaverse virtuell egendom
ikon
Metaverse evenemang & konserter
ikon
Metaverse marknadsplatser
ikon
AR/VR/MR
VR nätbutiker
ikon
VR-träningsappar
ikon
VR-spel, turer och presentationer
ikon
Markörbaserad / lös AR
ikon
GPS-baserad AR
ikon
Projektion AR
ikon
Maskininlärning (ML)
Djupinlärning
ikon
Datorseende
ikon
Naturlig Språkbehandling (NLP)
ikon
Realtidskommunikation (RTC)
Videokonferenser
ikon
Live streaming
ikon
Mobil meddelandehantering
ikon
Fildelning
ikon
Internettelefonin (VoIP)
ikon
Sakernas Internet (IoT)
Anslutna enheter
ikon
Fjärrsensorer
ikon
Smarta hem
ikon
Telematik
ikon
IoMT
ikon
IIoT
ikon
Business Intelligence (BI)
Datalager (DWH)
ikon
ETL/ELT
ikon
Datasjöar
ikon
OLAP-kuber
ikon
Realtidsrapporter
ikon
Front-end
Back-end
Mobile
Plattformar
Back-end
Unreal Engine
Unreal Engine, C++, C, C#, Blueprints, UAT, UE4 Shader Graph, Unity URP HLSL, OpenGL ES
+ annat
FRONT-END
REACT
React, Redux, Redux-Saga, RxJS, React-Native, Three.JS, NextJS
ANGULAR
Angular, NgRx, NGXS, MobX, Formly, Ionic    
VUE.JS
Vue.js, Vuex, Vue Router, NuxtJS, Vue CLI, Vue Meta
JAVASCRIPT
Material, Ant Design, Apollo GraphQL, Protractor, Jasmine, Jest, Enzyme, Mocha, Electron, SSR, Lodash, Date-FNS, CSS, SASS/SCSS, LESS, Lerna, TypeScript

BACK-END

JAVA
Java, Spring Framework (Core, Data, Boot, Batch, Cloud, Security, Retry, MVC, AOP, Reactor), MapStruct, Lombok, WebFlux, Hibernate, JPA2, Kafka, Flyway, Microservices Architecture, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, Redis
.NET
.NET Core, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Web API, ASP.NET MVC, Xamarin.Forms, WPF, UWP, statslös arkitektur, mikrotjänster, Azure Cloud (App Service, IoT Hub, Event Hub)
PYTHON
Django, Django Rest Framework, Flask, FastAPI, AsyncIo, AioHttp, Tornado, Celery, Microservices Architecture, Docker/Kubernetes, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, DynamoDB
PHP
DUKPT, Laravel, Symfony, Yii2, WordPress, Drupal, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, REST/SOAP/GraphQL API, OAuth, HTML, Twig, Swagger, Redis, ElasticSearch, Docker, Stripe, PayPal
NODE.JS
NestJS, Koa, MongoDB, PostgreSQL, AWS
UNITY
Unity, Godot, Blender, Krita, Amplify Shader Editor, MapBox SDK, Unity IAP; Firebase SDK; ARCore, AR Foundation, ARKit, Vuforia; Google VR SDK, Steam VR SDK; Unity XR Platform SDK
RUBY
Ruby on Rails, Sinatra, Hanami, Padrino, Volt, EventMachine, Rack, Sidekiq, GraphQL, Web Socket, Swagger, JWT, OAuth
GO
Go, gORM, Gin, protobuf, gRPC, AWS, GCP, Docker, Redis, Mongo DB, PostgreSQL

MOBIL

IOS
Objective-C/Swift, MVP, MVVM, Clean Swift, SnapKit, GCD, Alamofire, URLSession, MapKit, CoreLocation, XCTest, CoreData
ANDROID
Java/Kotlin, MVP, MVVM, Clean Architecture, AAC (ViewModel, LiveData, Lifecycle, Navigation Component, Paging), Dagger2, Hilt, RxJava 2, Coroutines, Retrofit, ViewBinding, JUnit, Mockito, Robolectric, detekt, SQLite + Room
FLUTTER
Bloc, Clean Architecture, Flutter, Dart async, RxDart, Dart Streams, Navigator 2.0, GetIt, Mocktail, SQFlite
REACT NATIVE
React-Native, React-Navigation, Redux, Redux-Saga, TypeScript, StyleSheet, Firebase, Styled-Components

CLOUD

AWS
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), DynamoDB, Relational Database Service (RDS), AWS Lambda, ElastiCache, CloudSearch
AZURE
Azure Virtual Machines, Azure Web Apps, Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Notification Hub, Azure AI, Azure IoT Hub, Azure Event Hub, Azure Tables, Azure Queue, Azure DevOps Pipelines, Azure Content Delivery Network, Azure Application Insights, Azure Kubernetes, Azure SQL
GCP
Google Compute Engine, Google App Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Functions, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage, Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable

16+

års erfarenhet

1500+

IT-specialister

93%

återkommande kunder

850+

framgångsrika projekt

Sjukvård och life science

Sedan 2009 har Innowise Group levererat ett brett utbud av anpassade och plattformsbaserade medicinska lösningar, inklusive patient-och sjukhusappar, telemedicinappar, EHR/EMR-system, programvara för medicintekniska produkter, IoMT-lösningar, etc. Vi säkerställer robust säkerhet för den utformade programvaran och regelefterlevnad (t.ex. HIPAA). Digital omsorg är ett av de prioriterade affärsområdena i vårt företag.

Finans, Bank och Försäkring

Vårt företag levererar förstklassig BFSI-programvara som täcker alla faser av utvecklingsprocessen, från produktkoncept och projektplanering till lösningens utrullning och stöd. Innowise Groups team har djup expertis inom att bygga digitala banklösningar, mobila bankappar, låneplattformar, blockchain-baserade appar, investerings- och handelslösningar etc.

E-handel, detaljhandel och konsumtionsvaror

Innowise Group tillhandahåller både online och offline detaljhandelsföretag med avancerade e-handelslösningar (anpassade och plattformsbaserade). Våra programvaruprodukter för detaljhandeln underlättar försäljningsverksamheten, bidrar till att organisera personliga erbjudanden och hjälper till att uppnå bättre kundupplevelse.

eLearning

Innowise Group är engagerad i implementeringen av modern teknik inom utbildningsområdet och skapar en komplett uppsättning av utbildningsprogramvara från början. Anpassade eLearning-lösningar som vi utvecklar uppfyller alla moderna trender, sticker ut för sin användarvänlighet, motsvarar ett interaktivt pedagogiskt tillvägagångssätt och har AI-funktioner.

Logistik och transport

Innowise Group utvecklar anpassade Logistik - och Transporthantering som syftar till att optimera anställdas prestationer, fordonsunderhåll, frakthantering och därmed öka affärsintäkterna. Vi integrerar den utformade programvaran med kundernas system och säkerställer överensstämmelse med statliga bestämmelser.

Högteknologi och innovationer

Vi erbjuder vår omfattande tekniska expertis till R&D -avdelningar, oberoende programvaruleverantörer och högteknologiska företag för att driva den digitala framtiden tillsammans. Innowise Group erbjuder ett brett spektrum av IT-tjänster, från kodrevidering och mjukvaruutveckling till kvalitetssäkring och stöd. Dessutom deltar vi i tekniskt komplexa, icke-linjära och kunskapsintensiva projekt för utveckling av banbrytande lösningar.

Fordonsindustrin

Innowise Group erbjuder mjukvaruutveckling för fordon till alla branschaktörer. Fordonsindustrin utvecklas i snabb takt, så vårt företag förstår behovet och vikten av att utveckla avancerade lösningar som kan underlätta hantering och utbyte av fordonsdata.

Media och underhållning

Vi utnyttjar vår tekniska expertis för att utveckla mycket interaktiva applikationer för Media- och underhållningsindustrin. Våra Media- och Underhållningslösningar kan hjälpa dig att utöka din andel på en mycket konkurrensutsatt marknad, maximera ROI och göra betydande bidrag. Vi utvecklar programvara för alla möjliga sektorer inom M&E-området, inklusive musik, video, interpersonell kommunikation, digitala medier.

Vårt uppdrag
Vi utvecklar världen
Innowise Group är inte bara ett mjukvaruutvecklingsföretag utan också en vänlig gemenskap av högkvalitativa ingenjörer som strävar efter att förändra världen genom digital innovation. Genom att utnyttja all vår kompetens, kunskap och erfarenhet hjälper vi våra kunder att nå nya höjder och göra världen lite bättre.

Vårt företagsmission är enkelt att formulera men utmanande att slutföra. Vi skapar IT-lösningar. Tillsammans med våra kunder gör vi världen till en bekvämare och bättre plats för alla.

Kontakta oss!

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så kommer vi tillbaka
till dig när vi har hanterat din begäran.

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till en fil på totalt 20 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise Group att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Privatlivspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha utrett säkerhetskrav utarbetar våra analytiker och utvecklare ett projektförslag med omfattningen av arbeten, teamstorlek, tids- och kostnadsberäkningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Kontor
  country-map

  USA

  St. Petersburg FL 33702, 7901 4th St N STE 300
  country-map

  Tyskland

  Berlin Friedrichstraße 188 Haus C
  country-map

  Düsseldorf Neubrückstraße 1
  country-map

  Frankfurt am Main Große Gallusstraße 16
  country-map

  München Leopoldstraße 31
  country-map

  Schweiz

  Geneva Chemin des Mines, 2
  country-map

  STORBRITANNIEN

  Norwich 51 Colegate NR3 1DD
  country-map

  Italien

  Pescara 66023, Via N. Adriatica Nord 58, Francavilla al Mare

  France

  Paris 104 Boulevard de Sébastopol 75003
  country-map

  Sverige

  Örebro 6 Stenbackevägen 702 25
  country-map

  Polen

  Warszawa Rondo Daszyńskiego 2B, The Warsaw HUB B
  country-map

  Norway

  Drammen 37 Nedre Storgate 3015
  country-map

  Litauen

  Vilnius Juozo Balčikonio g. 3
  country-map

  Georgien

  Batumi 6001, 6 Irakli Abashidze St

  Prenumerera
  till vårt nyhetsbrev

  Genom att registrera dig godkänner du våra Användningsvillkor och Datapolicy, inklusive användning av cookies och överföring av din personliga information.

  Den här webbplatsen använder cookies

  Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse, visa anpassade annonser eller innehåll och analysera trafiken på webbplatsen. Genom att klicka på "Acceptera allt" samtycker du till vår användning av cookies. Kolla in vår Integritetspolicy.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil