Laat uw contacten achter, dan sturen wij u onze presentatie per e-mail.
Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens om gepersonaliseerd marketingmateriaal te sturen in overeenstemming met de Privacybeleid.
Het formulier is succesvol ingediend! Meer informatie vindt u in uw mailbox.
Innowise Group is een internationaal full-cycle software ontwikkelingsbedrijf opgericht in 2007. Wij zijn een team van 1500+ IT professionals die software ontwikkelen voor andere professionals wereldwijd.
Over ons
Innowise Group is een internationaal full-cycle softwareontwikkelingsbedrijf bedrijf opgericht in 2007. Wij zijn een team van 1400+ IT professionals die software ontwikkelen voor andere professionals wereldwijd.

Robotprocesautomatisering voor logistiek en transport

In de sterk concurrerende wereld van vandaag zijn bedrijven op zoek naar manieren om hun activiteiten te stroomlijnen, kosten te verlagen en een concurrentievoordeel te behalen. De logistiek en transport worden geconfronteerd met talrijke uitdagingen, zoals stijgende arbeids- en brandstofkosten, toenemende eisen van de klant en de behoefte aan real-time tracering en zichtbaarheid.Robotic process automation (RPA) is in opkomst als een game-changer voor deze industrieën, waardoor bedrijven alledaagse routines kunnen automatiseren zonder menselijk toezicht en aanzienlijke tijdsbesparingen, operationele uitmuntendheid en kostenreductie kunnen realiseren. Met RPA in transport en logistiekkunnen bedrijven algoritmen ontwikkelen om alledaagse routines af te handelen zonder dat menselijk toezicht nodig is, tot 90% van de tijd van hun personeel besparen, het verbeteren van de operationele uitmuntendheid en het verlagen van de kosten.Dit artikel onthult de belangrijkste uitdagingen van de logistieke en transportsector en laat zien hoe bedrijven RPA in hun werkroutines kunnen opnemen en een concurrentievoordeel kunnen behalen.

Belangrijke uitdagingen voor de logistieke sector

Volgens Fortune MagazineBijna 94% van de Fortune 1000-bedrijven werden geconfronteerd met verstoringen in hun toeleveringsketen als gevolg van de pandemie. Door een gebrek aan zichtbaarheid in upstream- en downstreamoperaties, verouderde processen voor vraagbeheer, het onvermogen om zich aan te passen aan marktschommelingen en onvoorziene onderbrekingen als gevolg van handmatige arbeid in logistieke operaties, stortten de leveringsketens in tijdens de eerste golf van lockdowns.
Belangrijke uitdagingen voor de logistieke sector
 • Stijgende transportkosten
De wereldwijde transportkosten zijn de afgelopen jaren gestaag gestegen, wat tot volatiliteit van de brandstofprijzen heeft geleid. Als gevolg daarvan voorspellen vrachtwagenbedrijven jaarlijkse contracttariefstijgingen met dubbele cijfers als gevolg van de beperkte capaciteit. Bovendien is er een ernstig tekort aan ongeveer 400.000 chauffeurs en vrachtwagenchauffeurs in Europa, wat leidt tot transportonderbrekingen en een tekort aan voorraden. Logistieke bedrijven zijn ook tegenover stijgingen van de inputkosten en hogere uitgaven voor vrachtvervoer, waarbij de tarieven voor wegvervoer met 23% stegen.
 • Verouderde workflows
Hoewel het ivd veel voordelen heeft, vertrouwen veel merken nog steeds op handmatige tracering. Hierbij worden spreadsheets en talrijke softwaretoepassingen voor dezelfde taak gebruikt, wat de productiviteit en efficiëntie van de werknemers belemmert.
 • Beperkte zichtbaarheid van zendingen
Door de geglobaliseerde economie van vandaag verwachten klanten real-time inzicht in hun aankopen en verwachten zij dat deze snel en kosteneffectief worden geleverd. Het gebrek aan transparantie in de toeleveringsketen kan echter de goederenstroom belemmeren en de logistiek bemoeilijken. 
 • Gefragmenteerde communicatie
De logistieke toeleveringsketen omvat de productie van goederen vanaf de fabricage tot de levering aan de klant. Door het ontbreken van een geïntegreerd communicatiesysteem worden fabrikanten van originele uitrusting vaak met uitdagingen geconfronteerd. Deze tekortkoming resulteert in onsamenhangende communicatie, met negatieve gevolgen voor de leveringstermijnen en de operationele doeltreffendheid.
 • Lege mijlen
Al verscheidene jaren zijn lege of niet-inkomende kilometers een hardnekkig probleem in de logistieke sector, aangezien verladers en vervoerders te lijden hebben onder de kilometers die worden opgebouwd tijdens het rijden met een lege container, wat leidt tot ongerechtvaardigde kostenstijgingen, schadelijke gevolgen voor het milieu en verminderde efficiëntie.
 • Vertragingen bij de levering
De verwoestende gevolgen van de COVID-19 pandemie hebben geleid tot de sluiting van vele contractanten, hetgeen heeft geleid tot een reeks arbeidsgerelateerde uitdagingen in de verzendings- en opslagsector. Het tekort aan chips heeft bijvoorbeeld de verzending van smartphones aanzienlijk vertraagd, met als gevolg uitgestelde productlanceringen en lange wachttijden voor personen die digitale toestellen vooraf hadden besteld.

RPA: toepassingen in de logistiek

Om de transportuitdagingen aan te pakken en logistieke workflows te herdefiniëren, moeten bedrijven de beste RPA-praktijken toepassen. Tegenwoordig implementeren organisaties deze krachtige technologie in de logistiek om het beheer van zendingen te verbeteren, van fulfillmentcentra tot kopers.

rpa-gebruiksgevallen in de logistiek

Minder transportcontroles door auto-tracking

Via hun accounts kunnen klanten de locatie en verplaatsing van hun goederen volgen, inclusief verwachte aankomsttijd en verzendvertragingen. Met RPA kunnen bedrijven inkomende controles automatiseren, wat tijd en middelen bespaart en ervoor zorgt dat klanten leveringen ontvangen waarvoor een handtekening nodig is of pakketten die niet onbeheerd mogen worden achtergelaten. Daarnaast automatiseren bedrijven interacties met klanten en leveranciers door IVR- of e-mailinteracties te lezen en te beantwoorden, wat resulteert in een efficiënte en nauwkeurige verzending van producten.

Bovendien, RPA in de logistiek vergemakkelijkt het beheer van verstoringen door processen automatisch aan te passen in reactie op veranderingen, relevante partijen op de hoogte te stellen wanneer zich problemen voordoen, details te verstrekken en corrigerende maatregelen voor te stellen. Door deze processen te automatiseren kunnen werknemers effectiever werken, waardoor bedrijven meer kunnen bereiken met hetzelfde aantal werknemers.

Vrachtorders routeren naar het beste fulfillment center

Door vrachtorders te optimaliseren naar het meest geschikte fulfillmentcentrum, zorgt RPA voor een snelle levering aan klanten. De geautomatiseerde processen van RPA integreren verschillende systemen in de hele fulfillmentketen, wat resulteert in optimale bevoorradingsefficiëntie die niet kan worden bereikt met on-premise oplossingen alleen. Uiteindelijk profiteren standaard en repetitieve routines, zoals het routeren van bestellingen, het meest van RPA in de logistiek, omdat besluitvormers middelen vrijmaken om zich te concentreren op meer gecompliceerde taken die veel middelen vergen.

Geautomatiseerde feedback aan chauffeurs en vrachtbeheer

Chauffeurs en deelnemers aan de toeleveringsketen hebben geautomatiseerde rapportagegegevens nodig om hun inspanningen te richten en de leveringstermijnen beter te begrijpen. Door taakautomatisering kan vracht soepel door het toeleveringsnetwerk bewegen en aan ieders eisen voldoen, waardoor end-to-end zichtbaarheid en voorspelbaarheid gewaarborgd zijn. Bovendien kunnen snelle rapportage en geïntegreerde analyses de verwarring verminderen, managers in staat stellen zich te concentreren op hun kerncompetenties en processen consequent verbeteren.

Op inzichten gebaseerde zakelijke beslissingen nemen

Zonder transparantie, geautomatiseerde processen en betrouwbare gegevensinzichten kunnen organisaties moeite hebben om weloverwogen beslissingen te nemen. Door effectieve RPA-technologie in transport te implementeren, kunnen bedrijven de kwaliteit en efficiëntie van de klantenservice verbeteren, contractanten op de hoogte houden van de supply chain-activiteiten en het systeem automatisch aanpassen aan verstoringen.

Uiteindelijk kan geautomatiseerde verzending en transport het vermogen van een bedrijf om het vertrouwen van de klant te winnen aanzienlijk beïnvloeden en informatiesilo's tussen verschillende afdelingen doorbreken.

Beter voorraadbeheer

Het integreren van automatisering in de juiste transportprocessen kan het concurrentievoordeel van een bedrijf aanzienlijk vergroten door tijdige updates en het bijhouden van de voorraad. Met RPA-technologie kunnen logistieke en transportpraktijken een effectief voorraadbeheer realiseren en beter presteren dan concurrenten door nabestellingen en inkoop om te zetten in virtuele operaties.

RPA biedt een reeks voordelen voor logistieke dienstverleners: stroomlijning van het vrachtvervoer, verbetering van de nauwkeurigheid van de leveringen, verlaging van de totale kosten, verbetering van de zichtbaarheid en een betere klantenservice.

rpa in transport en logistiek

Planning en tracering van zendingen

Door de meest effectieve RPA-processen te selecteren, worden het traceren en plannen van zendingen moeiteloos. Via geautomatiseerde taken kunnen managers vragen om statusupdates en rapporten en interne toegangspoorten voor meer gedetailleerde informatie. Bovendien stroomlijnt robotische procesautomatisering de controle van verzenddetails zoals inkomende e-mails, het loggen van taken en het verstrekken van nauwkeurige afhaaltijden aan klanten.

Factuurverwerking en incasso

Met RPA kan de extractie van relevante informatie uit facturen, zoals de naam van de leverancier, het factuurnummer, de vervaldatum en het verschuldigde bedrag, worden geautomatiseerd. Automatisering vermindert de noodzaak van handmatige gegevensinvoer, waardoor tijdrovende en foutgevoelige handelingen niet meer nodig zijn. Bovendien helpt RPA facturen te matchen met inkooporders en ontvangstbewijzen, signaleert eventuele discrepanties ter controle en zorgt ervoor dat facturen nauwkeurig en efficiënt worden verwerkt.

RPA kan het proces van het versturen van betalingsherinneringen en follow-up e-mails naar klanten automatiseren en de werkdruk voor credit collection teams verminderen, zodat zij zich kunnen richten op het onderhandelen over betalingstermijnen in plaats van op repetitieve taken.

Order- en inventarisverwerking

RPA-bots zijn geprogrammeerd om bestellingen uit verschillende bronnen, zoals e-mail, websites of systemen voor elektronische gegevensuitwisseling, op te halen en te verwerken. Ze kunnen de nodige informatie, zoals productnamen, hoeveelheden en leveringsadressen, ophalen en invoeren in het ERP- of CRM-systeem van het bedrijf. RPA kan ook helpen met ordervalidatie en -verwerking, zodat bestellingen nauwkeurig zijn en snel worden verwerkt.

RPA kan helpen met voorraadbeheer door automatisch de voorraadniveaus bij te werken, te waarschuwen wanneer de voorraadniveaus laag zijn en inkooporders te genereren wanneer de restanten van goederen onder een bepaald punt komen.

Vastleggen, onderzoeken en afsluiten van ladingen

RPA-bots kunnen worden geconfigureerd om relevante gegevens uit verschillende bronnen te halen, zoals websites van vervoerders, e-mails en spreadsheets. RPA kan bijvoorbeeld automatisch informatie vastleggen zoals PRO-nummers, track/trace-gegevens, factuurbedragen en leveringsdata. Bovendien helpt deze technologie bij het zoeken naar relevante informatie over de status van ladingen, leveringsdata en mogelijke problemen, zoals vertragingen of schade. Op die manier kunnen eventuele problemen in een vroeg stadium worden opgespoord, zodat ze sneller kunnen worden opgelost en de klantenservice kan worden verbeterd.

Communicatie

Naast het automatiseren van e-mailcommunicatie kan RPA worden gebruikt om nieuwsbrieven en updates naar abonnees te sturen. Door de inhoud van e-mails te analyseren, archiveert deze ontwrichtende technologie ze automatisch in relevante mappen of escaleert ze naar de juiste medewerkers.

Om de peer-to-peer communicatie te verbeteren, kan RPA worden gebruikt om chatbots te ontwikkelen die met klanten communiceren en veelvoorkomende vragen beantwoorden zonder menselijke tussenkomst. In de meeste gevallen kunnen chatbots meerdere talen aan en bieden ze 24/7 ondersteuning, waardoor de klantervaring wordt verbeterd.

Inkoop en inventaris

Vanuit e-mail of ERP kan robotische procesautomatisering inkooporders automatisch uitvoeren, waarbij informatie over leveranciers, artikelbeschrijvingen, hoeveelheden en prijzen worden verzameld. Automatiseringsbots voeren deze informatie in de ERP-software van het bedrijf in, waardoor het inkoopproces wordt gestroomlijnd en het aantal fouten afneemt.

Met RPA kunnen managers de voorraadniveaus automatisch bijhouden en hen waarschuwen wanneer de voorraadniveaus onder een bepaalde drempel zakken of wanneer artikelen bijna verlopen. Automatiseringsbots genereren inkooporders of bestellen artikelen opnieuw wanneer de voorraadniveaus onder een bepaald niveau komen, zodat het bedrijf over voldoende voorraad beschikt.

Slotopmerkingen

Vandaag de dag is RPA de industrie aan het hervormen en biedt het ontwrichtende mogelijkheden om de operationele uitmuntendheid te verbeteren en de personeelskosten in logistiek en transport te minimaliseren. Door het minimaliseren van menselijke fouten verbetert RPA de verwerking van verzendingen, vloot- en voorraadbewaking, het beheer van klantcommunicatie en meer. Voor bedrijven die automatisering missen om vooruit te komen, kan Innowise Group een digitale reis starten die tastbare voordelen oplevert.

Bedankt voor de beoordeling!
Bedankt voor het commentaar!

Beoordeel dit artikel:

4/5

4.8/5 (45 beoordelingen)

Gerelateerde inhoud

Blog
Innowise Group mobile dev digest
Blog
Industrie 4.0
Blog
Top trends in software ontwikkeling
Blog
Low-code/no-code platform of ontwikkeling op maat?
Blog
Blog
Waarom IT-projecten mislukken
Blog
10 software-architectuurpatronen die u moet kennen
Blog
Waarneembaarheid en toezicht
Blog
Softwareontwikkeling voor starters
Blog
Ontdekkingsfase in softwareontwikkeling
Blog
levenscyclus van softwareontwikkeling
Blog
De piramide beklimmen: hoe een performant softwareontwikkelteam te structureren
Blog
Aanpak voor een betere cloudmigratie
Blog
java enterprise software ontwikkeling
Blog
Kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg
Blog
Inc.5000
Blog
De ultieme gids voor Apache luchtstroom
Blog
Blog
Blog
Blog
Blog

Bracht ons een uitdaging?

  Bestand uploaden

  U kunt maximaal 1 bestand van in totaal 20MB bijvoegen. Geldige bestanden: pdf, jpg, jpeg, png

  Wij wijzen u erop dat wanneer u op de verzendknop klikt, Innowise Group uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid om u van de juiste informatie te voorzien.

  Wat gebeurt er nu?

  1

  Na ontvangst en verwerking van uw aanvraag, nemen wij binnenkort contact met u op om uw projectbehoeften in detail te beschrijven en een NDA te ondertekenen om de vertrouwelijkheid van informatie te garanderen.

  2

  Na het bestuderen van de vereisten, stellen onze analisten en ontwikkelaars een projectvoorstel met de omvang van de werkzaamheden, teamgrootte, tijd en kosten schattingen.

  3

  Wij regelen een ontmoeting met u om het aanbod te bespreken en tot een overeenkomst.

  4

  We tekenen een contract en beginnen zo snel mogelijk aan uw project te werken. mogelijk.

  Deze website gebruikt cookies

  Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud aan te bieden en het websiteverkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Bekijk onze Privacybeleid.

  Bedankt.

  Uw bericht is verzonden.
  Wij verwerken uw aanvraag en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  pijl