Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise Group er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen. selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1500 IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise Group er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen. selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på 1400+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Programvareutviklingsselskap for produksjon


Since its foundation in 2007, Innowise Group has been committed to developing custom software for the manufacturing industry that makes businesses more productive. With over a decade of experience in custom software development services, we bridge the gap between businesses' goals and reality by offering tailored apps that manage all essential operations, such as materials supply control, technological processes control, and quality control. Our specialized CRM & ERP systems help budding startups ascend into thriving SMEs while ensuring larger enterprises remain competitive thanks to streamlined processes leading to increased revenue generation.

Ta i bruk innovasjoner i produksjonslinjene dine. Grip muligheten til å etablere svært effektive løsninger som fremmer produksjon.

For å overvåke, spore, dokumentere og kontrollere produksjonsprosessen drar vi full nytte av MES/MOM-programvareutvikling som gir mer presisjon og forutsigbarhet, øker oppetiden og reduserer driftskostnadene.

Med dette systemet konsoliderer og forener vi alle aspekter av ressursplanlegging i ett enkelt digitalt miljø. MRP-programvare utvikling innebærer lagerstyring, anskaffelser, CRM og andre ressursplanleggingsprosedyrer.

Etter hvert som smarte teknologier stadig dukker opp, utnytter vi avanserte verktøy for å sikre fullstendig automatisering som er i samsvar med produksjonstekniske standarder og gjør det mulig for operatører å gripe inn i produksjonsprosessen bare når det er nødvendig.

Med tilpasset ERP-programvare Innowise Group hjelper bedrifter med å administrere sine daglige driftsaktiviteter og konsolidere ressursplanlegging, lager, salg, markedsføring, distribusjon, økonomi, regnskap og annet.

Vårt selskap lanserer løsninger som hjelper bedrifter med å administrere bedriftens eiendeler gjennom hele livssyklusen - fra første anskaffelse og installasjon til permanent overvåking og vedlikehold.

Vi hjelper selskaper i alle størrelser med å dra full nytte av presis og rettidig planlegging. Våre dyktige ingeniører behersker programvare for produksjonsplanlegging som evaluerer innkommende data for å tilfredsstille markedsbehov og oppfylle etterspørselsprognoser.

Innowise Group bygger programvare som overvåker tilstanden til produksjonsutstyret ved å måle parametere som temperatur, konsentrasjoner av stoffer, vekt, forbruk osv.

Ved hjelp av sensorer konfigurerer vi smart overvåkingsprogramvare som evaluerer ytelsen til kritiske maskiner (elektriske motorer, pumper osv.) i sanntid og signaliserer hvis det oppdages feil.

Ved å automatisere operasjonelle arbeidsflyter gir utviklerne våre kundene digitale verktøy som sporer sammenbrudd, analyserer årsakene til dem, reduserer nedetid for utstyr og sørger for umiddelbare reparasjoner.

Ettersom kundene forventer uovertruffen kvalitet, utvikler Innowise Group løsninger som bidrar til å implementere kvalitetsspesifikasjoner og standarder i henhold til bransjeforskrifter og internasjonal praksis.

Våre toppspesialister bygger programvare for lager- og lagerstyring for å sikre stabil planlegging av forsyningskjeden, spore lagernivåer og evaluere bestillinger, salg og leveranser, noe som gir en jevn produksjonsprosess uten nedetid.

Som en erfaren leverandør av IT-tjenester fokuserer Innowise Group på utvikling av programvare for prosjektstyring som bidrar til å overvåke, overvåke og kontrollere prosjektoppgaver, nå tidsfrister og holde seg innenfor budsjettet.

Våre dedikerte team smir tilpassede apper for sporing av ansatte som gjør det mulig for ledere å fremme effektivt arbeid for ansatte, inkludert arbeidskrav, personlige tidsplaner, overtid, sykedager og betalt fritid.

Vi integrerer BI- og ytelsesstyringsløsninger for å sikre at kundens virksomhet oppnår strategiske mål gjennom viktige ytelsesindikatorer som inntekter, avkastning og driftskostnader.

Gjennom bruk av EHS-programvare har Innowise Group som mål å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø uten skader, med redusert risiko for kjemiske, biologiske og andre farer.

 • Programvare for produksjonsstyringssystemer (MES)
 • Programvare for planlegging av produksjonsressurser (MRP)
 • Automatisering av arbeidsflyten i produksjonen
 • Virksomhetsplanleggingssystemer (ERP)
 • Enterprise asset management (EAM)
 • Programvare for produksjonsplanlegging
 • Programvare for produksjonsovervåking
 • Programvare for tilstandsovervåking
 • Programvare for vedlikehold av utstyr
 • Programvare for kvalitetsstyring (QMS)
 • Programvare for lagerstyring
 • Programvare for prosjektstyring
 • Programvare for styring av arbeidsstyrken
 • BI og resultatstyring
 • Ledelsessystemer for miljø, helse og sikkerhet (HMS)
SAP S/4HANA
Programvare for produksjonsstyringssystemer (MES)
For å overvåke, spore, dokumentere og kontrollere produksjonsprosessen drar vi full nytte av MES/MOM-programvareutvikling som gir mer presisjon og forutsigbarhet, øker oppetiden og reduserer driftskostnadene.
Håndtering av SAP-kundeservice
Programvare for planlegging av produksjonsressurser (MRP)
Med dette systemet konsoliderer og forener vi alle aspekter av ressursplanlegging i ett enkelt digitalt miljø. MRP-programvareutvikling innebærer lagerstyring, anskaffelser, CRM og andre ressursplanleggingsprosedyrer.
SAP Business One
Automatisering av arbeidsflyten i produksjonen
Etter hvert som smarte teknologier stadig dukker opp, utnytter vi avanserte verktøy for å sikre fullstendig automatisering som er i samsvar med produksjonstekniske standarder og gjør det mulig for operatører å gripe inn i produksjonsprosessen bare når det er nødvendig.
SAP AMS
Virksomhetsplanleggingssystemer (ERP)
Med tilpasset ERP-programvareutvikling hjelper Innowise Group bedrifter med å administrere sine daglige driftsaktiviteter og konsolidere ressursplanlegging, lager, salg, markedsføring, distribusjon, økonomi, regnskap og annet.
Tilpasning av SAP GUI
Enterprise asset management (EAM)
Vårt selskap lanserer løsninger som hjelper bedrifter med å administrere bedriftens eiendeler gjennom hele livssyklusen - fra første anskaffelse og installasjon til permanent overvåking og vedlikehold.
SAP HCM
Programvare for produksjonsplanlegging
Vi hjelper selskaper av alle størrelser med å dra full nytte av presis og rettidig planlegging. Våre dyktige ingeniører behersker programvare for produksjonsplanlegging som evaluerer innkommende data for å tilfredsstille markedets behov og møte etterspørselsprognoser.
SAP SuccessFactors
Programvare for produksjonsovervåking
Innowise Group bygger programvare som overvåker tilstanden til produksjonsutstyret ved å måle parametere som temperatur, konsentrasjoner av stoffer, vekt, forbruk osv.
SAP Analytics Cloud (SAC)
Programvare for tilstandsovervåking
Ved hjelp av sensorer konfigurerer vi smart overvåkingsprogramvare som evaluerer ytelsen til kritiske maskiner (elektriske motorer, pumper osv.) i sanntid og signaliserer hvis det oppdages feil.
SAP-sikkerhetsrådgivning
Programvare for vedlikehold av utstyr
Ved å automatisere operasjonelle arbeidsflyter gir utviklerne våre kundene digitale verktøy som sporer sammenbrudd, analyserer årsakene til dem, reduserer nedetid for utstyr og sørger for umiddelbare reparasjoner.
SAP FIORI Rådgivning
Programvare for kvalitetsstyring (QMS)
Ettersom kundene forventer uovertruffen kvalitet, utvikler Innowise Group løsninger som bidrar til å implementere kvalitetsspesifikasjoner og standarder i henhold til bransjeforskrifter og internasjonal praksis.
SAP FIORI Rådgivning
Programvare for lagerstyring
Våre toppspesialister bygger programvare for lager- og lagerstyring for å sikre stabil planlegging av forsyningskjeden, spore lagernivåer og evaluere bestillinger, salg og leveranser, noe som gir en jevn produksjonsprosess uten nedetid.
SAP FIORI Rådgivning
Programvare for prosjektstyring
Som en erfaren leverandør av IT-tjenester fokuserer Innowise Group på utvikling av programvare for prosjektstyring som bidrar til å overvåke, overvåke og kontrollere prosjektoppgaver, nå tidsfrister og holde seg innenfor budsjettet.
SAP FIORI Rådgivning
Programvare for styring av arbeidsstyrken
Våre dedikerte team smir tilpassede apper for sporing av ansatte som gjør det mulig for ledere å fremme effektivt arbeid for ansatte, inkludert arbeidskrav, personlige tidsplaner, overtid, sykedager og betalt fritid.
SAP FIORI Rådgivning
BI og resultatstyring
Vi integrerer BI- og ytelsesstyringsløsninger for å sikre at kundens virksomhet oppnår strategiske mål gjennom viktige ytelsesindikatorer som inntekter, avkastning og driftskostnader.
SAP FIORI Rådgivning
Ledelsessystemer for miljø, helse og sikkerhet (HMS)
Gjennom bruk av EHS-programvare har Innowise Group som mål å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø uten skader, med redusert risiko for kjemiske, biologiske og andre farer.

Utvikling av programvare for produksjon

Utvikling av programvare for tilpasset produksjon

Våre dedikerte team skaper tilpassede løsninger basert på kundenes krav som hjelper produsenter med å forbedre synligheten av alle prosesser gjennom ett system.

Migrering av produksjonsprogramvare til skyen

Innowise Group utvikler kostnadseffektiv migreringsarkitektur for å sikre sømløs overføring av alle bedriftens eiendeler og sensitive data.

Integrering med tredjepartssystemer

API-integrasjoner holder kommunikasjonen mellom ulike funksjonelle moduler stabil og sikrer kompatibilitet med tredjepartsplattformer og -tjenester.

Programvarestøtte

Gjennom alle SDLC-fasene holder vi kontakten med kundene våre, sikrer problemfri ytelse og gir støtte og vedlikehold etter lansering.

Modernisering av eldre programvare

Våre erfarne ingeniører oppgraderer utdatert programvare og forbedrer det digitale miljøet med moderne, skreddersydd programvare for produksjonsapplikasjoner.

Dedikert utviklingsteam

Hos oss kan kundene jobbe med dedikerte utviklingsteam under deres tilsyn og motta regelmessige oppdateringer om prosjektets fremdrift.

Industri 4.0-teknologier vi behersker

bilde
Når kundene våre har behov for skyløsninger som driftes over internett, foreslår vi IaaS-, PaaS- og SaaS-skytjenester for å administrere digitale ressurser mer effektivt.
Cloud computing
bilde
Since updated information is a valuable asset, Innowise Group leverages advanced big data development services to turn fragmented data into actionable insights.
Stordata og forretningsinformasjon
bilde
Fra automatisering i produksjon til etterspørselsprognoser i markedsføring bruker vi ML-algoritmer for å effektivisere forretningsprosesser og automatisere rutineoppgaver.
Maskinlæring
bilde
Vi kobler sensorer, instrumenter og andre IIoT-enheter til et digitalt nettverk som kan utveksle data uten menneskelig inngripen.
Industrielt tingenes internett
bilde
Vi i Innowise Group lager smarte enheter som utfører repetitive og dagligdagse oppgaver selvstendig uten å kreve manuell overvåking.
Autonome roboter
bilde
Våre programvareingeniører tilbyr et bredt spekter av blokkjedeløsninger, inkludert NFT-markedsplasser, smartkontrakter, kryptovaluta-børser og andre.
Blockchain
bilde
AS a VR development company, we top physical objects with computer layers, creating realistic digital simulations, to make manufacturing more transparent and compellin.
Virtuell og utvidet virkelighet
bilde
Ved hjelp av avansert teknologi designer Innowise Group simuleringer som fullstendig gjenspeiler fysiske objekter takket være et system med utstyrte sensorer.
Digitale tvillinger
bilde
Våre dedikerte eksperter benytter seg av de nyeste fremskrittene innen 3D-printing, og skaper tredimensjonale objekter lag for lag under datastyring.
Additiv produksjon (3D-printing)
bilde
Innen produksjon utvikler vi applikasjoner som minimerer menneskelig innsats og gjør rutinemessige, repeterbare oppgaver om til automatiserte handlinger.
Automatisering
bilde
For å beskytte konfidensiell informasjon mot uautorisert tilgang og hackerangrep bygger vi løsninger som gir dataintegritet på tvers av ulike systemer og plattformer.
Cybersikkerhet
bilde
Vi i Innowise Group streber etter å øke responstidene og forbedre båndbredden, slik at databehandling og datalagring kommer nærmere datakildene.
Edge-databehandling

Tilpasset utvikling vs. standard produksjonsprogramvare

I mer enn 16 år har Innowise Group hjulpet bedrifter med å bli mer teknologikyndige og omfavne innovasjoner. Med mer enn 850 prosjekter i porteføljen vår har vi som mål å etablere langsiktige relasjoner basert på gjensidig tillit.  


Vårt selskap fokuserer på tilpasset produksjonsprogramvareutvikling skreddersydd til særegne forretningsbehov. Før vi starter et prosjekt, evaluerer vi grundig kundens krav, definerer viktige leveranser, estimerer prosjektets gjennomførbarhet og lanserer til slutt et fullverdig produkt. I motsetning til tilgjengelige hyllevareløsninger utvikler vi skreddersydd programvare, følger en individuell tilnærming og betrakter hvert tilfelle som unikt..

Vi lever i en raskt skiftende forretningsverden der hvert minutt teller.

Dra nytte av automatisering i produksjonsprosessene dine og få rask produksjon Klikk for å konsultere

Hvordan drar industrien nytte av digitale løsninger?

Fremskyndede prosesser

Fra ressursallokering til produksjonsruting og levering gjør omfattende automatisering produksjonen raskere.

Forbedret produktkvalitet

Innowise Group lanserer ISO-kompatibel programvare for å oppdage feil, noe som sikrer problemfri drift og feilfri produktkvalitet.

Redusert nedetid

Våre erfarne ingeniører utvikler skreddersydde løsninger som identifiserer alle typer tekniske problemer og redder produksjonslinjer fra tvungen nedetid.

Kostnadsreduksjon

Vi legger vekt på å levere løsninger som reduserer ekstrautgifter på grunn av nøyaktige produksjonsplaner, effektiv tidsstyring og forebyggende vedlikehold.

Kostnadene ved utvikling av produksjonsprogramvare

Det finnes ingen fast prisliste for produksjon av programvareutviklingstjenester. Hvert prosjekt estimeres individuelt basert på kompleksitet, arbeidsomfang, teamsammensetning, prosjektets varighet og timepriser. Innowise Group tilbyr gunstige prismodeller for kunder uten budsjettballong og urimelige utgifter. Vi velger raskt ut spesialister og sender CV-er, noe som sikrer en umiddelbar prosjektstart.

Benytt deg av presis ressursplanlegging og forutsigbare produksjonsplaner.

Endre forretningsregler i din favør med utvikling av produksjonsprogramvare

Hvorfor velge Innowise Group som et utviklingsselskap for produksjonsprogramvare?

Innowise Group has partnered with customers from 30+ countries around the globe, regarding every collaboration as professional for professionals. We excel in providing a diverse range of solutions, from cutting-edge education solutions to comprehensive finance software development, custom healthcare software development, and innovative banking software solutions. Here are some of our significant advantages that make our customers come back over and over again:

Enorm talentmasse

Langsiktige partnerskap

Riktig prosjektledelse

Troverdighet og tillit

Permanent tilbakemelding til kunder

Nærhet i kulturelle tankesett

Moderne produksjon er utenkelig uten god tilpasset programvare. Verden er i stadig utvikling, med avanserte teknologier som dukker opp på et øyeblikk. For å holde tritt med dette hektiske kappløpet bør bedrifter ta i bruk bransjespesifikke løsninger overalt. Innowise Group står i spissen for utvikling av programvare på toppnivå for produksjon, og finner alltid måter å blomstre gjennom høyteknologi.

Dmitry Nazarevich

CTO i Innowise Group

De viktigste funksjonene som kreves for en produksjonsbedrift

I dagens marked kan et kraftig produksjonsstyringssystem gi produksjonsbedrifter et konkurransefortrinn. Med et økende fokus på ressurs- og distribusjonsstyring utvikler Innowise Group programvare for å hjelpe bedrifter på veien mot digitalisering. Våre løsninger er utstyrt med funksjoner som effektiviserer prosesser på tvers av organisasjonen, samtidig som de sikrer nøyaktighet og smidighet i driften. </span

Produksjonsplanlegging

Vi hjelper våre kunder med å etablere og vedlikeholde nøyaktige produksjonsplaner og tildele nødvendige ressurser for å sikre levering og forsendelse i tide.

Prosessledelse

Våre dyktige team bygger smarte løsninger som organiserer effektiv prosessledelse i tråd med strategiske forretningsmål.

Vedlikehold av utstyr

For å holde utstyret ditt i orden bruker vi spesialisert programvare som sørger for rutinemessig vedlikehold og regelmessige reparasjoner.

Kvalitetsstyring

Innowise Group produserer kvalitetsstyringsløsninger som bidrar til å oppnå operasjonell ekspertise og eliminere risikoen for feil og sårbarheter.

Lagerstyring

Vi smir komplekse lagerstyringssystemer som overvåker lagerets ankomst og avgang, samtidig som vi opprettholder optimale lagernivåer.

Ledelse av arbeidsstyrken

Vårt selskap bygger programvare for å administrere menneskelige ressurser, inkludert tildeling av ansatte til bestemte oppgaver, overvåking av oppmøte og spredning av arbeidsmengden.

Prosess for utvikling av produksjonsprogramvare

Så snart Innowise Group blir tildelt et prosjekt, følger våre dedikerte team SDLC, som inkluderer:

01
Innhenting av krav
Våre forretningsanalytikere utarbeider produktkrav for å evaluere prosjektets omfang og fastsette endelige kostnader.
02
Kontraktsforhandlinger
Vi diskuterer alle detaljer om kontraktsvilkår, tidsfrister, ansvar og andre arbeidsprosesser.
03
Design og prototyping
Våre team utformer produktet og definerer kjernefunksjonalitetene som er i samsvar med utarbeidede krav.
04
Arkitektur bygning
I løpet av utviklingsprosessen fastsetter vi milepæler for hver iterasjon og estimerer mellomliggende fremdrift.
05
Implementering av løsningen
Innowise Groups DevOps-ingeniører sørger for kontinuerlig integrasjon og levering.
06
Vedlikehold og støtte
Til slutt gjennomfører teamene våre vedlikehold og støtte etter lansering, lanserer regelmessige oppdateringer og retter feil.

Mangler produksjonsvirksomheten din fleksibilitet og kontroll?

Ta kontakt med Innowise Group for å implementere løsninger som gir raskere driftsytelse.

Hva kundene våre mener

Sitat-ikon

Takket være Innowise Group kan vi bringe viktige programvarefunksjoner til markedet tidligere, noe som resulterer i et høyere antall kunder som er villige til å signere for programvareløsningen vår.

selskapets logo
Dominik Märkl Direktør OneStop Pro
Sitat-ikon

Innowise Group har fullført den første MVP-en i løpet av tre måneder. Siden samarbeidet har vært effektivt og teamet har vært svært fokusert på målene våre, har antallet i leverandørens team økt.

selskapets logo
Marco Scarpa Teknisk produktsjef Beantech S.r.l
Sitat-ikon

Innowise Group-teamet er i stand til å implementere nye funksjoner raskere enn vårt interne team ville vært i stand til. Kommunikasjonen deres er effektiv og løsningsorientert. De leverer resultater av høy kvalitet raskt.

selskapets logo
Kevin Day Grunnlegger og president Trompet

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Industri 4.0 er en samlebetegnelse for nye teknologier som symboliserer rask programvareutvikling (IoT, cloud computing, AI, ML osv.).

Produksjonsprosessprogramvare er en rekke digitale verktøy som automatiserer driftsprosesser i en bestemt virksomhet.

EPR gjør det mulig å overvåke og optimalisere driften av anlegget, fra produksjon til lønn.

Innowise har god erfaring og omfattende ekspertise i å levere tilpassede produksjonsløsninger fra bunnen av, uavhengig av kompleksitet og omfang.

Trenger du andre tjenester?

Utvikling av tilpasset programvare
Innowise Group utvikler og implementerer et bredt spekter av tilpassede løsninger for ulike bransjer.
Revisjon og rådgivning
Våre erfarne konsulenter vil sikre relevans og riktig bruk av teknologier i prosjektet ditt.
Digital transformasjon
Innowise Group veileder bedrifter og virksomheter på veien mot digital transformasjon.
Business intelligence
Teamene våre muliggjør datadrevet beslutningstaking for bedrifter ved å utvikle de beste BI-løsningene.
SAP-utvikling
Vi drar full nytte av SAP-utviklingstjenester uavhengig av deres kompleksitet og omfang.

Ta kontakt med oss!

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor,
så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 20 MB. Gyldige filformater: pdf, jpg, jpeg, png.

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise Group behandle personopplysningene dine i samsvar med vår personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader. estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale. avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig. mulig.

  Abonnere
  til vårt nyhetsbrev

  Ved å registrere deg godtar du våre Brukervilkår og Personvernerklæring, inkludert bruk av informasjonskapsler og overføring av personopplysninger.

  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler

  Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din, vise tilpassede annonser eller innhold og analysere trafikken på nettstedet. Ved å klikke på "Godta alle" samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Ta en titt på våre Retningslinjer for personvern.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil