Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise Group er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen. selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1500 IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise Group er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen. selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på 1400+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Utvikling av programvare for logistikk og transport


Innowise Group utnytter banebrytende teknologier og sin enorme utviklingserfaring for å tilby robuste programvareløsninger for logistikk og transport. Logistikk- og transportselskaper står overfor mange utfordringer, og vi er forberedt på å bygge ulike applikasjoner for å hjelpe dem med å administrere forsyningskjedene og arbeidsflytene, overvåke leveringsprosessen og redusere kostnadene.

Leter du etter digitale, smarte IT-løsninger for logistikk og transport? Lær mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å prestere bedre med tilpassede applikasjoner for forsyningsstyring.

Lagerstyringssystemer

Innowise Group lager omfattende programvare for lagerstyring som strømlinjeformer hele ressurssporings- og logistikkprosessen fra opprettelse av innkjøpsordre til effektiv levering. Våre tilpassede WMS-løsninger gjør det mulig for selskaper å effektivt administrere lager, flåte, fraktoperasjoner og personell i ett system.

Programvare for lagerstyring

Varelagring er en viktig del av hele logistikk- og transportsystemet. Vårt selskap utvikler alle typer programvare for lagerstyringssystemer (IMS) som er uunnværlig for å administrere lagerrelaterte operasjoner, inkludert mottak, lagring, pakking og forsendelse av fysiske varer av alle typer.

Programvare for transportplanlegging

Vi tilbyr logistikkprogramvare som tar våre kunders virksomheter til neste nivå og gjør flåtestyringen enklere. Enten du er på utkikk etter sporingsprogrammer for lager, GPS-basert telematikk, ruteplanleggingsløsninger, programvare for forsendelsesadministrasjon eller noe midt i mellom, har vi det du trenger.

Programvare for logistikkstyring

Logistikkstyring er en kompleks prosess som omfatter innsamling av varer, oppbevaring, transport og sporing. Med våre logistikkstyringsløsninger vil våre kunder ha muligheten til å spore levering av varer fra lageret til kundens dørstokk.

Programvare for transportovervåking

Overvåking av transport av varer er avgjørende for logistikk ettersom det gjør det mulig for selskaper å planlegge og utføre transport av fysiske varer samt å optimalisere hele forsyningskjeden. Innowise Group tilbyr programvareløsninger som gir åpenhet og synlighet i den daglige transportvirksomheten.

Programvare for flåtestyring av lastebiler

Med våre programvareløsninger for flåtestyring får kundene våre innsikt i hvordan transportressursene deres fordeles og fungerer. Innowise Group tilbyr bedrifter kraftige løsninger som hjelper dem med å overvåke, spore og administrere lastebilflåten med et enestående effektivitetsnivå.

Programvare for arbeidsflytstyring

Vi bygger ende-til-ende arbeidsflytsystemer som umiddelbart forbedrer forretningsprosesser og effektiviserer driften. Vi lager effektive arbeidsflytsystemer som omfatter viktige funksjoner som godkjenning av oppgaver, samarbeid mellom avdelinger og automatisering av forretningsprosesser.

Behandling av bestillinger

Innowise Group tilbyr sine kunder programvare for ordrebehandling for alle typer bransjedomener, inkludert e-handel og detaljhandel. Våre løsninger vil gi bedrifter et solid verktøy for å gjøre ordrebehandlingen mer kostnadseffektiv.

Rapportering og BI

Fordi data er så viktig for å evaluere lønnsomheten i forretningsdriften, kan business intelligence være til stor hjelp for å få orden på forvaltningen. Vi kan utvikle et komplett sett med løsninger som hjelper bedrifter med å samle inn ustrukturerte data og bearbeide dem til nyttig informasjon.

Utvikling av programvare for styring av forsyningskjeden

Innowise Group Innowise Group leverer førsteklasses løsninger innen nisjen supply chain management (SCM). Med 16 års erfaring i denne nisjen vil vi gi deg fullverdige IT-løsninger for forsyningskjedestyring som omfatter alle SCM-relaterte aspekter, inkludert:

Avanserte programvareløsninger for transport

Logistikk og transport var blant de første bransjene som tok i bruk banebrytende teknologier og verktøy. Vi bruker kunstig intelligens, maskinlæring og skybaserte løsninger for å gi kundene våre avansert erfaring i denne nisjen.

IoT i logistikk

Tingenes internett i transport og logistikk

IoT er den viktigste teknologien bak programvare for flåtesporing og flåtestyring i transport- og logistikkbransjen. Innowise Group leverer sofistikerte løsninger for logistikk som skal integreres i dette miljøet.

AI i forsyningskjeden

Kunstig intelligens i logistikk og forsyningskjeden

Kunstig intelligens og maskinlæring finner anvendelser i ulike nisjer innen logistikk og transport, blant annet innen automatisering av lagerstyring. Innowise Group benytter de mest relevante AI- og ML-metodene for å skape digitale løsninger som gir kundene våre prediktive analyser, intelligente prognoser og andre funksjoner.

Skybaserte løsninger

Skybaserte løsninger

Skybaserte plattformer og løsninger gir bedrifter fordeler som kostnadseffektivitet, åpenhet, synlighet, ruting, cross-docking og annet. Dessuten gjør de det mulig for bedrifter å stole på tredjeparts beregningsressurser. Vårt team av eksperter vil gi deg alle fordelene med skybaserte teknologier.

Stordataanalyse for logistikk

Stordataanalyse for logistikk

Den enorme varestrømmen rundt planeten genererer enorme mengder data, som kan omfatte varens opprinnelse, destinasjon, leveringsbetingelser, størrelse, vekt og mange andre parametere. Med stordataanalyser for logistikk- og transportløsninger som Innowise Group tilbyr sine kunder, får bedrifter pålitelige verktøy for å gjøre rimelige justeringer i varetransportflyten.

Trenger du en fleksibel og tilpassbar løsning for din logistikkvirksomhet?

Oppdag hva våre eksperter kan gjøre for deg. La oss snakke sammen

De viktigste fordelene med tilpasset logistikkprogramvare

Tilpassede digitale løsninger for logistikk og transport gir mange fordeler sammenlignet med tradisjonelle SaaS-plattformer. Slike applikasjoner gir mer handlefrihet og er fokusert på spesielle forretningsbehov. De viktigste fordelene ved å bruke tilpasset logistikkprogramvare inkluderer en individuell tilnærming, tilpassbar programvare, kostnadsoptimalisering, livstidsstøtte og andre.

ikon
Tilpasse lagerbeholdninger til produksjonskrav
ikon
Sikre kostnadseffektiv lagerbeholdning
ikon
Redusere lagerrelaterte risikoer
ikon
Forbedre ytelsen med automatiserte prosesser
ikon
Forbedre gjennomsiktigheten i operasjonene
ikon
Redusere menneskelige feil
ikon
Øke leveringshastigheten og sikkerheten
ikon
Forbedre kundeservice
ikon
Fatte beslutninger i rett tid basert på på sanntidsdata

Prismodell for utvikling av programvare for transportadministrasjon

Å redusere kostnadene er en av de viktigste parameterne for enhver virksomhets suksess. Med dette i tankene gir Innowise Group sine kunder muligheten til å dra nytte av avanserte sofistikerte logistikk- og transportprogramvareløsninger med fleksible priser. Når det gjelder den endelige prisen, vil den avhenge av følgende kriterier:

økologi Løsningens kompleksitet
økologi Tidsramme
økologi Teamets størrelse og struktur
økologi Sett med nødvendige verktøy, rammeverk og biblioteker

Hvorfor velge Innowise Group for utvikling av logistikkteknologiløsninger?

Innowise Group bruker både dyp ekspertise og innovative tilnærminger når det gjelder utvikling av logistikkteknologiløsninger. Med mange års erfaring setter vi sammen banebrytende teknologier og beste praksis for å gi kundene våre programvare i førsteklasses klasse. Uansett hva dine forretningsbehov er, er vi klare til å engasjere oss og lage alle typer logistikkprogramvare for din bedrift.

Logistikk og transport er et miljø i rask endring som krever en fleksibel tilnærming og sofistikerte løsninger for å takle utfordringer som dukker opp nesten hver dag. Med en personlig tilnærming som vi praktiserer, tar våre dedikerte utviklere, ingeniører og andre eksperter sikte på å levere løsninger som oppfyller alle kundenes krav og forventninger. Ved å styrke virksomheten din med våre digitale logistikk- og transportløsninger av førsteklasses kvalitet vil du bane vei for å optimalisere forsyningskjeden din.

Pavel Demeshkevich

COO i Innowise Group

Skreddersydde teknologier vi bruker

Front-end
Back-end
Mobile
Plattformer
Nettapplikasjoner
Desktop
På tvers av plattformer
Front-end
Strømming av data
Datalagring
Azure
React
React, Redux, Redux-Saga, RxJS, React-Native, Three.JS, NextJS
Angular
Angular, NgRx, NGXS, MobX, Formly, Ionic    
Vue.js
Vue.js, Vuex, Vue Router, NuxtJS, Vue CLI, Vue Meta
JavaScript
Material, Ant Design, Apollo GraphQL, Protractor, Jasmine, Jest, Enzyme, Mocha, Electron, SSR, Lodash, Date-FNS, CSS, SASS/SCSS, LESS, Lerna, TypeScript
Java
Java, Spring Framework (Core, Data, Boot, Batch, Cloud, Security, Retry, MVC, AOP, Reactor), MapStruct, Lombok, WebFlux, Hibernate, JPA2, Kafka, Flyway, Arkitektur for mikrotjenester, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, Redis
.NET
.NET Core, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Web API, ASP.NET MVC, Xamarin.Forms, WPF, UWP, Stateless Architecture, Microservices, Azure Cloud (App Service, IoT Hub, Event Hub)
Python
Django, Django Rest Framework, Flask, FastAPI, AsyncIo, AioHttp, Tornado, Celery, Arkitektur for mikrotjenester, Docker/Kubernetes, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, DynamoDB
PHP
DUKPT, Laravel, Symfony, Yii2, WordPress, Drupal, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, REST/SOAP/GraphQL API, OAuth, HTML, Twig, Swagger, Redis, ElasticSearch, Docker, Stripe, PayPal
Node.js
NestJS, Koa, MongoDB, PostgreSQL, AWS
Unity
Unity, Godot, Blender, Krita, Amplify Shader Editor, MapBox SDK, Unity IAP; Firebase SDK; ARCore, AR Foundation, ARKit, Vuforia; Google VR SDK, Steam VR SDK; Unity XR Platform SDK
Ruby
Ruby on Rails, Sinatra, Hanami, Padrino, Volt, EventMachine, Rack, Sidekiq, GraphQL, Web Socket, Swagger, JWT, OAuth
Go
Gå, gORM, Gin, protobuf, gRPC, AWS, GCP, Docker, Redis, Mongo DB, PostgreSQL
Rust
Rust, Rustup, Cargo, clap, structopt, argh, actix-web, gotham, nickel, rocket, axum, tidevann, warp, barlind, wasm-bindgen, js-sys, web-sys, gloo. Spill: amethyst, bevy, fyrox, piston, nannou, ggez, godot, raylib, SFML
C/C++
STL/C++11/14/17/20, GCC, CLang, MSVC++, WinDBG, GDB, Visual Studio, QTCreator, VIM, VSCode, CMake, Makefile, Ninja, Conan, Vcpkg, Boost, opencv, poco, protobuf, gRPC, fmt, pybindll, spdlog, ranges_v3, tensorflow, opencl, Asio++, gtest/gmock, cppunit, QT, catch2, google profiler, pytorch c++, chromium
Unreal Engine
Unreal Engine, C++, C, C#, Blueprints, UAT, UE4 Shader Graph, Unity URP HLSL, OpenGL ES
Cobol
Cobol, GnuCOBOL, VSAM, JCL, TSO/ISPF, XPEDITER, FileAid, Changeman, CICS, Hostbridge, SQL/DB2, Endevor, Visual Studio, TACL, FTP, SFTP, SCOBOL, DDL, ENFORM, eInspect, Batchcom.
iOS
Objective-C/Swift, MVP, MVVM, Clean Swift, SnapKit, GCD, Alamofire, URLSession, MapKit, CoreLocation, XCTest, CoreData
Android
Java/Kotlin, MVP, MVVM, Clean Architecture, AAC (ViewModel, LiveData, Lifecycle, Navigation Component, Paging), Dagger2, Hilt, RxJava 2, Coroutines, Retrofit, ViewBinding, JUnit, Mockito, Robolectric, detekt, SQLite + Room
Flutter
Bloc, Clean Architecture, Flutter, Dart async, RxDart, Dart Streams, Navigator 2.0, GetIt, Mocktail, SQFlite
React Native
React-Native, React-Navigation, Redux, Redux-Saga, TypeScript, StyleSheet, Firebase, Styled-Components
AWS
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), DynamoDB, Relational Database Service (RDS), AWS Lambda, ElastiCache, CloudSearch.
Azure
Azure Virtual Machines, Azure Web Apps, Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Notification Hub, Azure AI, Azure IoT Hub, Azure Event Hub, Azure Tables, Azure Queue, Azure DevOps Pipelines, Azure Content Delivery Network, Azure Application Insights, Azure Kubernetes, Azure SQL
GCP
Google Compute Engine, Google App Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Functions, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage, Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable
SAP
SAP ABAP 7.5+, SAP UI5, SAP Fiori, JavaScript, HTML, XML, JSON, SAP S/4Hana (HANA DB, AMDP, CDS-extractors), SAP S/4Hana Cloud Public, SAP FI, SAP SD, SAP RE, SAP SCM, SAP HCM, SAP BTP, SAP RAP og CAP, ADT Eclipse, SOAP, OData APIer, ABAP Proxy, FTP, SFTP, IDOC, DBOC, PBF Adobe form, XSTL, MWB, S/4Hana migrering, ALV Grid, ALV Tree.
Salesforce
Salesforce, Apex-kode, Visualforce, Site.com, Customer 360-plattformen, Lightning Web Components, REST/SOAP API

Hos oss blir overgangen din smidig, rask og trygg.

Måten vi utvikler logistikkprogramvare på

Innowise Group gjennomfører en grundig undersøkelse av våre kunders behov og mål for å gi dem programvareløsninger som samsvarer med deres forretningsbehov. Hele prosessen med å lage programvare for logistikk og transport kan deles inn i flere trinn. Nedenfor kan du se hvordan vi utvikler logistikkprogramvare:

01
Virksomhetsanalyse
Det viktigste først. Du kan ikke lage en nyttig løsning uten å gjennomføre en grundig analyse av selskapet og oppdage de viktigste "smertepunktene". Innowise Group utfører grundige undersøkelser for å finne ut hvilke alternativer som passer våre kunder best.
02
Utforming
På dette stadiet setter ekspertene våre sammen data og krav som ble samlet inn og behandlet av forretningsanalytikere i forrige trinn. Teamet vårt lager et UI/UX-design og definerer kjernefunksjonaliteten til produktet.
03
Utvikling
Kodingsfasen inkluderer alle programmeringsrutiner, noe som gjør det mulig for Innowise Group å bygge applikasjonen i henhold til kravene og designet som ble etablert under forretningsanalysen og designfasen.
04
Testing og kvalitetssikring
Etter at kodingsfasen er over, er det på tide at test- og kvalitetssikringsteamet vårt tar ledelsen. Hovedoppgaven deres er å avdekke eventuelle feil og bugs, samt å sørge for at appen oppfyller alle kravene som ble oppgitt i forretningsanalysefasen.
05
Utplassering og integrering
Etter at testingen er ferdig, er løsningen klar for distribusjon. På dette stadiet introduserer vi applikasjonen til kundens infrastruktur og overleverer all tilhørende dokumentasjon til kunden. Appen er 100% klar til bruk.
06
Vedlikehold og støtte
Innowise Group tilbyr fullverdige altomfattende tjenester til sine kunder. Når appen er distribuert og integrert, kan våre kunder stole på støtte- og vedlikeholdstjenester fra våre eksperter.

Samarbeid med Innowise Group

Sitat-ikon

Innowise Groups hjelp gjorde det mulig for oss å fullføre prosjektet i tide. Deres fleksible tilnærming resulterte i et smidig partnerskap. De var lydhøre og lette å jobbe med, i tillegg til å være teknisk dyktige.

selskapets logo
Joanna Wolynska HR og prosjektleder Netdevops Luxembourg S.a.r.l.
Sitat-ikon

Innowise Group er en av de beste partnerne kunden samarbeider med. De oppfyller alltid våre forespørsler ved å tilby utviklere som oppfyller kundens spesifikke krav til språk og erfaringsnivå.

selskapets logo
Polina Shuruba Partner Manager XPRT MINDS
Sitat-ikon

Innowise Group fant hele tiden effektive løsninger på utfordringene. Ressursene var svært hjelpsomme og kommunikative, og de viste en imponerende besluttsomhet og iver etter å løse problemer.

selskapets logo
Benjamin Reif Grunnlegger og administrerende direktør Sawayo

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Det er en kompleks løsning eller et sett med applikasjoner/plattformer med hovedformål å hjelpe
bedrifter med å forbedre sine logistikk- og transportstyringsstrategier samt
tilpasse dem til det stadig skiftende miljøet.

Vårt selskap bruker banebrytende løsninger og verktøy for å gi våre kunder enestående kvalitet på applikasjoner og plattformer. Den nøyaktige stakken med teknologier og
programmeringsspråk defineres i løpet av forretningsanalysefasen.

Utvikling av programvare for kundetransport gjør det mulig for selskaper å legge til de funksjonene
de trenger for å få appen til å passe deres behov og krav.

 

Innowise Group er klar til å engasjere seg når som helst. Våre utviklere kan lage hvilken som helst programvare
løsning fra bunnen av eller bli med deg når som helst, selv når du trenger å gjøre justeringer
til enhver eksisterende logistikk- og transportapplikasjon.

 

Teamet vårt utnytter banebrytende teknologier for å gi deg pålitelige og 100% sikre
applikasjoner. Videre gjennomgår enhver applikasjon som vi leverer til våre kunder flere
testfaser, som lar oss "fange" alle mulige sårbarheter og fjerne dem.

 

Trenger du andre tjenester?

Digital transformasjon
Innowise Group veileder organisasjoner på veien mot digital transformasjon.
Forsterkning av IT-personell
Velg teamforsterkningstjenester for å utvide den interne ekspertisen og forenkle IT-prosjektprosessen.
Utvikling av tilpasset programvare
Innowise Group utvikler og implementerer et bredt spekter av tilpassede løsninger for ulike bransjer.
Utvikling av nett cloud
Vi utvikler cloud-based apper, overfører klient-server-programvare til cloud og støtter cloud applications.
Nettutvikling
Vårt team av svært erfarne webutviklere vil designe en tilpasset løsning som passer for din virksomhet.
Mobil utvikling
Vi designer iOS- og Android-mobilapper basert på globale trender og teknologiske fremskritt.

Ta kontakt med oss!

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor,
så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 20 MB. Gyldige filformater: pdf, jpg, jpeg, png.

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise Group behandle personopplysningene dine i samsvar med vår personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader. estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale. avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig. mulig.

  Abonnere
  til vårt nyhetsbrev

  Ved å registrere deg godtar du våre Brukervilkår og Personvernerklæring, inkludert bruk av informasjonskapsler og overføring av personopplysninger.

  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler

  Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din, vise tilpassede annonser eller innhold og analysere trafikken på nettstedet. Ved å klikke på "Godta alle" samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Ta en titt på våre Retningslinjer for personvern.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil