Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise Group er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen. selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1500 IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise Group er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen. selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på 1400+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Hvordan vi arbeider


Ved å samarbeide med Innowise Group får du tilgang til avansert ekspertise innen programvareutvikling, samtidig som du har muligheten til å velge individuelle alternativer når det gjelder engasjementsmodeller og prosjektstyringsmetoder. Vi legger også stor vekt på overholdelse av sikkerhetsregler, bedriftens personalpolitikk og organisasjonsstyring. Alt dette gjør det mulig for oss å opprettholde kvaliteten på tjenestene som leveres på et høyt nivå.

Innowise Group Innowise Group tilbyr et fullverdig utviklingsteam for å jobbe på alle stadier av programvareutviklingsprosessen. Vi danner et team avhengig av detaljene i prosjektet, bransjen og teknologistakken. Vårt selskap tar eneansvar for teamledelse, prosjektrisiko og sluttproduktkvalitet, samtidig som vi gir deg alle nødvendige verktøy for daglig kontroll over oppgaveutførelsesprosessene.

Full-service outsourcing-modellen er det beste alternativet hvis du ikke har egen programvareutviklingsavdeling, mangler nødvendig ekspertise eller ønsker å konsentrere deg om kjernevirksomheten.

Vårt selskap kan tilby fullt bemannede team eller individuelle IT-fagfolk for å bidra til ditt programvareutviklingsprosjekt under din direkte ledelse. Med et stort team på 1400+ IT-eksperter hjelper vi våre kunder med å berike sine interne IT-avdelinger med våre utviklere, QA-ingeniører, arkitekter, forretningsanalytikere, prosjektledere osv. På grunn av det lave frafallet av ansatte og den raske teamoppbyggingen, sikrer vi det høyeste nivået av tjenester som tilbys under teamforsterkningsmodellen.

Utvidelse av IT-personalet kan være til størst nytte for deg hvis bedriften din trenger å utvide personalbasen og fylle opp intern teamkompetanse.

Prismodell

Tid og materiell

Under T&M-modellen betaler du for arbeidstimer dedikert til prosjektet ditt og refunderer ekstrautgifter hvis de oppstår. Betalingsstrukturen diskuteres individuelt og sammenfaller som oftest med hovedfasene i prosjektet.

Time and Material er perfekt for prosjekter basert på Agile rammeverk for programvareutvikling, ettersom arbeidsomfanget og teamstørrelsen kan endres.

Fast pris

Materiell godtgjørelse fastsettes under forhandlingene før prosjektstart og kan ikke endres. Det er også stramme tidsfrister for omfanget av arbeidet og betalingene.

Fastprismodellen er mest effektiv og brukes oftest i prosjekter med en fossefallsmodell for programvareutvikling, siden det er en klar plan for prosjektgjennomføringsprosessen som sannsynligvis ikke vil bli endret.

Dedikert team

Modellen innebærer å ansette et team av IT-fagfolk på månedlig basis fra 0,5 FTE (heltidsekvivalent). DT-modellen bidrar til å unngå alle risikoer og tilleggskostnader knyttet til personalforvaltningsprosessen.

Modellen er det beste alternativet for langvarige prosjekter der du trenger spesielle IT-spesialister i teamet ditt til en rimelig pris.

Prosess for programvareutvikling

Gjennom 15 års profesjonell aktivitet har vi utarbeidet de typiske trinnene i programvareutviklingsprosessen. Noen trinn kan variere avhengig av detaljene i løsningen som utvikles, den valgte samarbeidsmodellen og programvareutviklingsmetoden.

01 Innhenting av krav Teamet vårt samler alle funksjonelle krav for å estimere prosjektkostnadene og arbeidsomfanget.
02 Kontraktsforhandlinger Vi diskuterer alle kontraktsvilkårene, fastsetter samarbeids- og prismodeller, tidsfrister og arbeidsprosesser.
03 Design og prototyping Teamet vårt lager et UI/UX-design og definerer kjernefunksjonaliteten til produktet.
04 Arkitektur bygning Vi bygger en foreløpig løsningsarkitektur for å gi en omfattende visjon av programvarefunksjoner.
05 Iterasjonsplanlegging Vi definerer mål, oppgaver og tidsfrister for hver iterasjon.
06 Gjennomgang av krav Teamet vårt utarbeider detaljerte krav til spesifikke prosjektfaser eller produktegenskaper.
07 Daglige møter Vi avholder daglige nettmøter for å overvåke fasene i programvarens livssyklus.
08 Koding Ingeniører utfører prosessen med å skrive programvarekode.
09 Enhetstesting Utviklere tester individuelle enheter av kildekoden for riktig og effektiv drift.
10 Kvalitetssikring Kvalitetssikringsingeniører tester produktet for sikkerhet, feil og verifisering av funksjonalitet.
11 Implementering av løsningen DevOps-ingeniører dekker kontinuerlig integrasjon, distribusjon og leveringsprosesser.
12 Vedlikehold og støtte Vi sikrer stabil og kontinuerlig drift av den utviklede programvaren.
01fremkallingKrav02forhandlingKontrakt03og prototypingUtforming04bygningArkitektur05planleggingIterasjon06gjennomgangForutsetninger07møterDaglig08Koding09testingEnhet10forsikringKvalitet11utplasseringLøsning12og støtteVedlikehold
01 Innhenting av krav
Teamet vårt samler alle funksjonelle krav for å estimere prosjektkostnadene og arbeidsomfanget.
02 Kontraktsforhandlinger
Vi diskuterer alle kontraktsvilkårene, fastsetter samarbeids- og prismodeller, tidsfrister og arbeidsprosesser.
03 Design og prototyping
Teamet vårt lager et UI/UX-design og definerer kjernefunksjonaliteten til produktet.
04 Arkitektur bygning
Vi bygger en foreløpig løsningsarkitektur for å gi en omfattende visjon av programvarefunksjoner.
05 Iterasjonsplanlegging
Vi definerer mål, oppgaver og tidsfrister for hver iterasjon.
06 Gjennomgang av krav
Teamet vårt utarbeider detaljerte krav til spesifikke prosjektfaser eller produktegenskaper.
07 Daglige møter
Vi avholder daglige nettmøter for å overvåke fasene i programvarens livssyklus.
08 Koding
Ingeniører utfører prosessen med å skrive programvarekode.
09 Enhetstesting
Utviklere tester individuelle enheter av kildekoden for riktig og effektiv drift.
10 Kvalitetssikring
Kvalitetssikringsingeniører tester produktet for sikkerhet, feil og verifisering av funksjonalitet.
11 Implementering av løsningen
DevOps-ingeniører dekker kontinuerlig integrasjon, distribusjon og leveringsprosesser.
12 Vedlikehold og støtte
Vi sikrer stabil og kontinuerlig drift av den utviklede programvaren.

Metoder for programvareutvikling

Hos Innowise Group utnytter vi ulike livssyklusmodeller for programvareutvikling, enten de er lineære eller Agile, for å sikre smidige arbeidsprosesser og gi mest mulig verdi til våre kunder.

Fossefall

Utviklingsprosessen består av suksessive faser. Hver fase kan bare startes etter at den forrige er helt ferdig. Modellen kan brukes effektivt på små og mellomstore prosjekter med klare funksjonelle krav. Den egner seg best for prosjekter der stramme tidsfrister, omfattende dokumentasjon og forutsigbare budsjetter er nødvendige krav.

For eksempel brukte vi Waterfall da vi arbeidet med utviklingen av Økosystem for e-betaling for en statlig finanstilsynsmyndighet.

Scrum

Vår erfaring har vist at Scrum for tiden er et av de mest populære Agile-rammeverkene. Det er basert på en iterativ tilnærming, konstant kommunikasjon mellom kunde og leverandør og høy utviklingshastighet. Under Scrum er alt arbeidsomfang delt inn i sprinter som varer fra to til maksimalt fire uker, med nøyaktige start- og sluttdatoer. På grunn av stramme tidsrammer må vanskelige oppgaver deles opp i mindre oppgaver, slik at teamet lærer raskere.

Scrum kan brukes i nesten alle prosjekter. For eksempel brukte vi det til å levere plattformen for fjernovervåking av pasienter..

Kanban

Kjernen i Kanban er en kontinuerlig arbeidsflytstruktur som gjør IT-teamene fleksible og lar dem tilpasse seg endrede prioriteringer. Arbeidsoppgaver representeres av kort på en Kanban-tavle der de kan flyttes fra ett trinn i arbeidsflyten til et annet. Det er ingen fast tidsplan eller forhåndsdefinerte tidsfrister, og oppdateringer slippes derfor når de er klare.

Kanban sikrer høy mobilitet i teamet, og er derfor svært vanlig i moderne prosjektledelse. Dette var en av hovedgrunnene til at vi valgte det for å utvikle flåtestyringssystemet..

Se vår veiledning om metoder for programvareutvikling.

Vil du starte prosjektet ditt?

Rådfør deg med våre IT-eksperter for å velge den mest egnede samarbeidsmodellen og programvareutviklingsmetoden.

Sikkerhet

Innowise Group legger særlig vekt på cybersikkerhet og personvern. Vi forbedrer kontinuerlig det interne sikkerhetssystemet ved hjelp av de nyeste teknologiske fremskrittene på dette området.

Politikk for informasjonssikkerhet

Selskapet vårt har utarbeidet retningslinjer for informasjonssikkerhet som regulerer beskyttelsen av interne data, kundedata og prosjektrelaterte data.

Opplæring av ansatte

Ansatte som arbeider med personopplysninger, gjennomgår flere typer opplæring, blant annet introduksjonsopplæring, gjentatt opplæring og målrettet opplæring.

Fysisk adgangskontroll

Bygningene der selskapet holder til, er utstyrt med låsesystemer, videokameraer og vakthold døgnet rundt.

Overholdelse av regelverket

Våre programvareutviklingsprosesser sikrer samsvar med statlige og internasjonale forskrifter (ISO 9001, ISO 27001, HIPAA, FDA, CGMP, PSD2 osv.).

Personalpolitikk

Vi mener at teamet vårt er den mest verdifulle ressursen i selskapet fordi våre ansatte bestemmer dets vekst og prestasjoner. Derfor legger vi særlig vekt på rekruttering og utviklingsprosesser for ansatte.

Innowise Lab
Utviklingsprogram for ansatte
Arbeidspraksis
img
Vi har opprettet en praksisplass for studenter og IT-nybegynnere som ønsker å utdype sin kunnskap om en bestemt teknologi, få praktisk utviklingserfaring og utvide sin kompetanse for å bli med i Innowise Group-teamet. Innowise Student Lab hjelper oss med å få med oss de mest talentfulle studentene fra tekniske universiteter og gjøre dem til høyt kvalifiserte IT-spesialister. Prosjektet er en integrert del av en langsiktig utviklingsplan og et av de mest verdifulle investeringsprosjektene i selskapet vårt.
img
Vi har et internt opplæringsprogram som har som mål å kontinuerlig forbedre ferdighetene til våre ansatte. Det har mange retninger, inkludert teknologiaktiviteter, lederutviklingsprogrammer, bedriftskurs osv. Takket være programmet har våre ansatte muligheten til å delta på profilmøter, konferanser og engelskkurs både offline og online. Et av de viktigste områdene i programmet vårt er opprettelsen av våre innovative utviklingsteam. De består av de mest erfarne medarbeiderne med stor ekspertise på bestemte teknologiske og forretningsmessige områder. De innovative utviklingsteamene har som mål å dele spesifikk kunnskap på tvers av selskapet og kontinuerlig forbedre kvaliteten på den utviklede programvaren.
img
Innowise Group har en tendens til å holde sine ansatte i god profesjonell form, og skape alle nødvendige forhold for komfortabelt arbeid. Dermed skaper vi et positivt inntrykk av selskapet og sikrer en lav frafallsprosent.
ikon
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Anstendig avlønning for alle ansatte og overholdelse av arbeidslovgivningen.
ikon
Sosial beskyttelse
Permisjoner av helsemessige årsaker, fødselspermisjoner, sosialhjelp i vanskelige livssituasjoner osv.
ikon
Fordelspakke
Medisinsk forsikring, refusjon av sportsaktiviteter, familiebonuser og arrangementer for barn, bedriftsarrangementer osv.
ikon
Utdanning av ansatte
Fremmedspråkkurs, temamøter, internasjonale og lokale konferanser osv.
ikon
Respekt for arbeidstakernes rettigheter
Ingen undertrykkelse på grunn av rase, kjønn, alder osv.

Tilgjengelige utviklere for utleie

Stephen K.
Senior dataingeniør 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Erfaren dataingeniør som effektiviserer datavitenskapelige arbeidsflyter for å løse forretningsproblemer, bygge og vedlikeholde infrastrukturen for å forbedre prosessene.
Be om fullstendig CV
Andrew R.
Senior iOS-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
IOS-utvikler med mer enn 5 års erfaring med utvikling og vedlikehold av IOS-apper for e-handelsbransjen. Andrew kombinerer IT-ekspertise med prosjektledelsesevner og forretningsforståelse for fremragende resultater.
Be om fullstendig CV
Daniel R.
Mellom iOS-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Middle Mobile Development Specialist med over 4 års erfaring i kommersielle IOS-prosjekter og omfattende Swift-kompetanse på tvers av mange bransjer.
Be om fullstendig CV
Lea S.
Senior Flutter-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Resultatorientert senior Flutter-utvikler og forsker med over 4 års erfaring i utvikling av mobilapplikasjoner via Flutter og native iOS SDK.
Be om fullstendig CV
Daniel K.
Senior Java-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Programvareutvikler med 5+ års praktisk erfaring med utvikling av Java-applikasjoner og god kunnskap om Spring Ecosystem, inkludert Spring Cloud, Hibernate, JSON/XML, ElasticSearch.
Be om fullstendig CV
Thomas M.
Senior JavaScript-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior programvareutvikler med tekniske ferdigheter i forskjellige frontend- og backend-teknologier: NodeJS, Express, Koa, NestJS, Passport, React, Redux, AntDesign, Material UI, Redux-Saga.
Be om fullstendig CV
Eugene P.
Middle React Native Developer 3+ års erfaring
SAMMENDRAG
Programvareutvikler med 3+ års erfaring med React og React-Native, en forståelse av React Native beste praksis og en forpliktelse til å følge dem.
Be om fullstendig CV
Leo M.
Senior Java-utvikler 8+ års erfaring
SAMMENDRAG
Kvalifisert programvareingeniør med 8+ års IT-erfaring med hovedvekt på back-end-utvikling ved hjelp av Java, Spring Core, Spring MVC og Big Data-teknologier, som Hadoop, Hive, Spark, etc.
Be om fullstendig CV
Jacob B.
Senior kvalitetssikringsingeniør 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
QA-ingeniør med 5+ års erfaring med testing av nettbaserte applikasjoner og mobilapper. Utmerket forståelse av kvalitetssikringsplanlegging, produktutvikling og testing av livssyklusen til programvareprodukter.
Be om fullstendig CV
Oliver M.
Senior React Native-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Seniorutvikler med over 5 års erfaring innen nettbasert applikasjonsutvikling, backend/frontend stack-utvikling og mobilutvikling på tvers av plattformer.
Be om fullstendig CV
Arthur K.
Senior Node.js-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Node.js-utvikler med bred erfaring innen backend-utvikling og dyp kunnskap om applikasjonsbunting og bruk av Webpack, og bygging med Gulp, sanntidsdatabaser CouchDB, RethinkDB.
Be om fullstendig CV
Matthew Z.
Senior Angular-utvikler 7+ års erfaring
SAMMENDRAG
Resultatorientert seniorutvikler med over 7 års erfaring innen IT med erfaring i å lage nettsteder av høy kvalitet, mobil- og TV-applikasjoner på tvers av plattformer ved hjelp av de nyeste utviklingsverktøyene og rammeverkene.
Be om fullstendig CV
Josh T.
Senior React Native-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Seniorutvikler med over 5 års erfaring innen mobil- og webutvikling og sterke ferdigheter innen objektorientert design, programmering og feilsøking.
Be om fullstendig CV
Max F.
Senior React-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Kunnskapsrik React-utvikler med over 5 års erfaring innen utvikling av mobilapper og progressive webapper med React og React-Native-teknologier.
Be om fullstendig CV
Max H.
Senior kvalitetssikringsingeniør 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Kundeorientert og kunnskapsrik QA-spesialist med solid IT-utdanningsbakgrunn. Dyp forståelse av SQL, skripting, manuell testing og testadministrasjon ved hjelp av JIRA, API-testing og Charles.
Be om fullstendig CV
Nick L.
Senior Python-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior Python-utvikler med erfaring i design og utvikling av store vertikalt og horisontalt skalerbare monolitter, mikrotjenester, serverløse applikasjoner og assistanse i alle faser av prosjektutviklingen.
Be om fullstendig CV
Matthew M.
Senior dataingeniør 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Kunnskapsrik dataingeniør med over 4 års erfaring med å gjøre data tilgjengelig slik at kundene kan bruke dem til å evaluere og optimalisere resultatene sine.
Be om fullstendig CV
Den B.
Senior JavaScript-utvikler 7+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior webutvikler med 7+ erfaring innen flere IT-områder. De viktigste utviklingsretningene er nettbasert applikasjonsutvikling, frontend / backend stack-utvikling, design for web- og mobilgrensesnitt.
Be om fullstendig CV
Nicolas N.
Senior iOS-utvikler 7+ års erfaring
SAMMENDRAG
Mobilutvikler med lang erfaring med å utvikle og vedlikeholde IOS-apper i forskjellige domener. Sterk kunnskap om applikasjonslivssyklus, UI/UX, gjennomføring av kodegjennomgang og kontroll av prosjektutviklingsprosesser.
Be om fullstendig CV
Gregory A.
Senior React Native-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior frontend-utvikler med over 4 års erfaring i utvikling av svært skalerbare mobilapper og progressive webapper ved hjelp av React og React Native.
Be om fullstendig CV
Zachary D.
Senior PHP-utvikler Mer enn 20 års erfaring
SAMMENDRAG
Senior programvarearkitekt og Zend-sertifisert PHP-ingeniør med dyp erfaring i å designe og implementere komplekse løsninger fra bunnen av basert på monolitt- og mikrotjenestearkitekturer.
Be om fullstendig CV
Andrew A.
Senior kvalitetssikringsingeniør 10+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior QA-arkitekt med dyp forståelse av CI/CD-systemer, automatiseringsverktøy og rammeverk, ytelsestestmønstre, beste praksis for QA og QC og full syklus av QA-aktiviteter integrert med utvikling.
Be om fullstendig CV
Leo M.
Senior Angular-utvikler 6+ års erfaring
SAMMENDRAG
Raskt tilpasningsdyktig senior Angular-utvikler med over 6 års erfaring med utvikling av hybride mobil- og webapplikasjoner og praktisk bakgrunn i objektorientert programmering.
Be om fullstendig CV
Nick A.
Senior .NET-utvikler 8+ års erfaring
SAMMENDRAG
Sertifisert programvareutvikler som er godt kjent med en rekke programmeringsspråk og verktøy, inkludert Azure, .NET Core, C#, JavaScript og SQL i løpet av mer enn 8 år i produktutvikling.
Be om fullstendig CV
Paul N.
Senior Angular-utvikler 6+ års erfaring
SAMMENDRAG
Kvalifisert frontend-utvikler med 6+ års programvareutvikling ved bruk av Angular beste praksis og dokumentert erfaring med flere frontend-språk og deres biblioteker.
Be om fullstendig CV
Peter F.
Middels .NET-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Programvareutvikler med 4+ års kommersiell erfaring innen .NET-utvikling, inkludert WPF, ASP.NET Core, ASP.NET MVC, RESTful Web og fokus på å løse ikke-trivielle problemer.
Be om fullstendig CV
Alex K.
Middle Unity-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Høyt kvalifisert Unity-utvikler med et profesjonelt fokus på mobil (casual, hyper-casual, midcore) og desktop spillutvikling og gode kommunikasjonsevner.
Be om fullstendig CV
Eugene B.
Senior Node.js-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior Node.js-utvikler med over 4 års erfaring innen kommersiell programvareutvikling og utmerket forståelse av både webprogrammering og webdesignteknologier.
Be om fullstendig CV
George M.
Middle Unity-utvikler 3+ års erfaring
SAMMENDRAG
Middle Unity Developer med vellykket erfaring med å jobbe med VR, AR og mobilprosjekter. God kunnskap om algoritmer og datastrukturer, arkitektoniske designmønstre.
Be om fullstendig CV
Roman S.
Senior Python-utvikler 7+ års erfaring
SAMMENDRAG
Erfaren Python Back-End Developer, hovedsakelig engasjert i å implementere prosjekter med REST-arkitekturen, med evne til å lage effektive, praktiske og enkle å vedlikeholde prosjekter i tide.
Be om fullstendig CV
Leo B.
Middels .NET-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Mellom .NET-utvikler med over 4 års vellykket erfaring og kunnskap om .NET-rammeverk og bygging av skyløsninger med Microsoft Azure-plattformen.
Be om fullstendig CV
Michael M.
Senior Java-utvikler 6+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior Java-utvikler med 6+ års kommersiell erfaring med Java Core, Java EE, Spring (MVC, Data, Boot, Security), Atmosphere, RDBMS, Angular 9, Groovy.
Be om fullstendig CV
Hanna F.
Senior kvalitetssikringsingeniør 7+ års erfaring
SAMMENDRAG
Initiativ QA-ingeniør med over 7 års erfaring og sterke ferdigheter innen webtesting. Praktisk erfaring med API/UI-automatisering. Solide ferdigheter i ulike typer testing og testdokumentasjon.
Be om fullstendig CV
Andrew D.
Senior dataingeniør 6+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior dataingeniør med mer enn 6 års erfaring innen utforming, vedlikehold og optimalisering av datainfrastruktur for datainnsamling, -håndtering og -transformasjon.
Be om fullstendig CV
Igor N.
Senior iOS-utvikler 7+ års erfaring
SAMMENDRAG
Mobilutvikler med lang erfaring med å utvikle og vedlikeholde IOS-apper i forskjellige domener. Sterk kunnskap om applikasjonslivssyklus, UI/UX, gjennomføring av kodegjennomgang og kontroll av prosjektutviklingsprosesser.
Be om fullstendig CV
Alex N.
Midt Xamarin-utvikler 3+ års erfaring
SAMMENDRAG
IT-spesialist med over 15 års erfaring innen programvareutvikling for forskjellige bransjer og over 3 års vellykket utvikling og distribusjon av flere komplekse prosjekter ved hjelp av Xamarin.
Be om fullstendig CV
Matthew K.
Mellom iOS-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Organisert og dyktig iOS-utvikler med 4+ års yrkeserfaring i dynamiske arbeidsmiljøer og forståelse for hvordan man lager vakre brukergrensesnitt og nyttig UX for iOS-applikasjoner.
Be om fullstendig CV
Phil K.
Senior dataingeniør 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior dataingeniør med erfaring fra arbeid på et stort antall prosjekter med kompleks arkitektur, ulike teknologier og stramme tidsfrister, og som kan bistå i alle prosjektfaser.
Be om fullstendig CV
Andrew B.
Senior enhetsutvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior Unity-utvikler med bred erfaring i å koordinere utviklingsteam og løse saker på forskjellige tekniske områder. Erfaring med å designe og lage 3D-modeller basert på Unity-motoren, prosjekter med Mixed Reality for Microsoft HoloLens, VR og AR.
Be om fullstendig CV
Paul Y.
Senior Angular-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
IT-profesjonell med gode arkitekturdesignferdigheter og over 5 års erfaring med programvareutvikling ved hjelp av Angular 2+, NodeJS, Ionic, Cordova, AngularJS, JSON/XML, Bootstrap, JSON osv.
Be om fullstendig CV
Serge K.
Midt Xamarin-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Programvareutvikler med over 4 års erfaring innen Xamarin-utvikling på tvers av plattformer (Xamarin Forms, Xamarin Android) og sterke tekniske, analytiske og problemløsende ferdigheter.
Be om fullstendig CV
Edward B.
Senior JavaScript-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior webutvikler med mer enn 5 års produksjonserfaring med forskjellige frontend-teknologier som React, React-Native, Angular og Ionic/Cordova og dyp forståelse av datastrukturer og databasedesign.
Be om fullstendig CV
Natalie D.
Senior kvalitetssikringsingeniør 11+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior QA-ingeniør med over 11 års erfaring innen manuell testing. Sterke ferdigheter innen funksjonell og ikke-funksjonell testing, innstilling av STLC-prosesser og Agile-modellen for utvikling.
Be om fullstendig CV
Eugene B.
Senior Vue.js-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Programvareingeniør med over 4 års erfaring innen informasjonsteknologi med fokus på webteknologier. Erfaring med å implementere nye og gi støtte til eksisterende programvareløsninger.
Be om fullstendig CV
George K.
Senior Java-utvikler 7+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior Java-utvikler med mer enn 7 års erfaring med utvikling og støtte av forretningsapplikasjoner og infrastrukturer. George deltok i ledelse av team, utvikling av komponenter og moduler, opplæring av ansatte, skriving av tester, støtte og vedlikehold av eksisterende kode.
Be om fullstendig CV
Max T.
Senior JavaScript-utvikler 8+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior JavaScript-utvikler med bred erfaring innen frontend-utvikling med React, Redux, TypeScript, D3, Jest. Erfaring med GNU/Linux-basert OS og backend-utvikling med Node, MongoDB, PostgreSQL, Express, Swagger.
Be om fullstendig CV
Hanna H.
Senior .NET-utvikler 6+ års erfaring
SAMMENDRAG
Hardtarbeidende .NET-utvikler med over 6 års praktisk erfaring innen arkitektur og utvikling av mikrotjenester og bygging av skyløsninger med Microsoft Azure-plattformen.
Be om fullstendig CV
Victor M.
Senior React-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior React-utvikler med teknisk ferdighet i forskjellige front-end-teknologier og 5+ års erfaring innen utvikling av nettbaserte applikasjoner, front-end / back-end-stack-utvikling, design for webgrensesnitt.
Be om fullstendig CV
Boris G.
Middels Android-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Mellom Android-utvikler med dyp forståelse av objektorienterte programmeringsprinsipper, programvareutviklingssyklus og utviklingserfaring på alle stadier.
Be om fullstendig CV
Daniil R.
Mellom iOS-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Middle Mobile Development Specialist med over 4 års erfaring i kommersielle IOS-prosjekter og omfattende Swift-kompetanse på tvers av mange bransjer.
Be om fullstendig CV
John S.
Middle Unity-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Middle Unity-utvikler med praktiske ferdigheter, velprøvd VR-løsningsutviklingsbakgrunn og utmerket kunnskap om C#, Unity3D.
Be om fullstendig CV
Anthony F.
Middle React-utvikler 3+ års erfaring
SAMMENDRAG
Erfaren utvikler med tekniske ferdigheter i forskjellige programvareteknologier, inkludert React, backend-utvikling ved hjelp av NestJS, blockchain-teknologier og praktisk erfaring med Rust og C++.
Be om fullstendig CV
Alex D.
Senior Xamarin-utvikler 7+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior programvareutvikler med sterk teknisk bakgrunn og solid kompetanse innen utvikling av pålitelige, skalerbare og svært effektive løsninger og utvikling av automatiserte tester ved hjelp av Selenium og Appium.
Be om fullstendig CV
Paul K.
Senior PHP-utvikler 10+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior PHP-utvikler med over 10 års full-stack utvikling og avansert kunnskap i PHP5.x/8.x, Javascript/NodeJS, Sphinx, MySql, MongoDb 3.x., Nginx, Redis.
Be om fullstendig CV
Harry V.
Senior Python-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Entusiastisk og kunnskapsrik senior back-end-utvikler med lang erfaring i å designe og implementere komplekse løsninger og ferdigheter i viktige rammeverk.
Be om fullstendig CV
Jacob F.
Middle Flutter Developer 3+ års erfaring
SAMMENDRAG
Flutter Developer med over 3 års erfaring med å utvikle applikasjoner på tvers av plattformer, gode kommunikasjonsevner, høy motivasjon og erfaring med forskjellige programvareutviklingsmetoder.
Be om fullstendig CV
Nick C.
Senior Node.js-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Node.js-utvikler med god forståelse av programvareutviklingssyklusen og over 4 års erfaring med programvareutvikling ved hjelp av NodeJS, Express, Passport, React, Redux, AntDesign, Material UI, Redux-Saga.
Be om fullstendig CV
Stephen D.
Midt Xamarin-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Sertifisert programvareutvikler med sterk bakgrunn innen prosjektledelse og over 4 års erfaring innen programvareutvikling ved hjelp av Xamarin, ASP.NET, Entity Framework, JQuery, HTML5, MsSQL, REST API, Unity 3D, Git, SQLite.
Be om fullstendig CV
Matthew P.
Senior Android-utvikler 6+ års erfaring
SAMMENDRAG
Android-utvikler med mer enn 6 års erfaring med å utvikle, teste og vedlikeholde banebrytende applikasjoner innen e-handel og underholdningsindustrien.
Be om fullstendig CV
Alex K.
Senior JavaScript-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior programvareutvikler med 5+ års dokumentert praktisk erfaring i å lage webløsninger ved hjelp av Node.js og JavaScript, og React Native for mobile enheter.
Be om fullstendig CV
Paul K.
Middels Android-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Målbevisst Android-utvikler med 4+ års erfaring innen utvikling av Android-mobilapplikasjoner og omfattende forståelse av smidige programmeringsmetoder og mobilutviklingssyklus.
Be om fullstendig CV
Serge A.
Senior .NET-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Full stack .NET-utvikler med sterke tekniske, analytiske og problemløsende ferdigheter og over 5 års kommersiell erfaring med ASP.NET, .NET Core, .NET Framework, C#, Entity Framework, WPF, RabbitMQ, MS SQL Server, PostgreSQL.
Be om fullstendig CV
Andrew R.
Senior iOS-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
IOS-utvikler med mer enn 5 års erfaring med utvikling og vedlikehold av IOS-apper for e-handelsbransjen. Andrew kombinerer IT-ekspertise med prosjektledelsesevner og forretningsforståelse for fremragende resultater.
Be om fullstendig CV
Andrew V.
Senior Flutter-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Flutter-utvikler med 4+ års erfaring med å utvikle iOS- og Android-applikasjoner. Sterk kunnskap om applikasjonslivssyklus, utgivelsessyklus, arkitektur, UI / UX og Agile metoder.
Be om fullstendig CV
Alex B.
Senior React Native-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior React Native Developer med over 4 års erfaring innen mobil- og webutvikling, skrive korrekt og effektiv kode og en dyp forståelse av hele livssyklusen for utvikling av mobilapper.
Be om fullstendig CV
Den K.
Senior PHP-utvikler 15+ års erfaring
SAMMENDRAG
Høyt kvalifisert PHP webutvikler med perfekt forståelse av alle stadier av programvareutviklingsprosessen og erfaring innen system- og databaseadministrasjon.
Be om fullstendig CV
Matthew P.
Senior React-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior programvareutvikler med over 5+ års erfaring, hovedsakelig med fokus på å bygge webapplikasjoner med React og Redux, koding av layout med HTML/CSS og programmering av interaktive webapplikasjoner.
Be om fullstendig CV
Paul S.
Middle Flutter Developer 3+ års erfaring
SAMMENDRAG
Profesjonell programvareutvikler og forskningsekspert med mer enn 3 års erfaring innen Flutter-utvikling og prioritering av flere oppgaver i miljøer med høyt arbeidspress.
Be om fullstendig CV
Alex K.
Senior Node.js-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Programvareutvikler med 5+ års dokumentert praktisk erfaring med å lage webløsninger ved hjelp av Node.js (Express, Nest), JavaScript (hovedsakelig React) og React Native for mobile enheter.
Be om fullstendig CV
Maria D.
Senior kvalitetssikringsingeniør 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior QA-ingeniør med over 5 års erfaring innen manuell testing og doktorgrad i ingeniørvitenskap. Erfaring med testing med verktøy som Swagger, Postman, MongoDB Compass, Browser Developer tools, TestLink, TestRail, Jira.
Be om fullstendig CV
Max W.
Senior Node.js-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Programvareutvikler med 4+ års ingeniørerfaring med hovedfokus på Node, god kunnskap om SQL- og NoSQL-databaser og erfaring med å integrere betalings-API.
Be om fullstendig CV
Dmitry K.
Mellom iOS-utvikler 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Organisert og dyktig iOS-utvikler med 4+ års yrkeserfaring i dynamiske arbeidsmiljøer og forståelse for hvordan man lager vakre brukergrensesnitt og nyttig UX for iOS-applikasjoner.
Be om fullstendig CV
Emma T.
Senior kvalitetssikringsingeniør 11+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior AQA-ingeniør med over 11 års erfaring innen automatiseringstesting. Sterke ferdigheter i Java, Python, Kotlin. Hun kombinerer også sin sterke tekniske kunnskap med å jobbe som BA, prosjektleder og Scrum Master.
Be om fullstendig CV
Matthew M.
Senior PHP-utvikler Mer enn 20 års erfaring
SAMMENDRAG
Senior back-end-utvikler med bred erfaring innen programvareutvikling på tvers av alle relevante domener fra helsevesen til underholdning.
Be om fullstendig CV
Eric S.
Senior Python-utvikler 7+ års erfaring
SAMMENDRAG
Back-End Developer, for det meste engasjert i å utvikle applikasjoner i REST-arkitektur ved hjelp av Django med solid erfaring i å designe mikrotjenestearkitekturer og skrive tjenester for parsing.
Be om fullstendig CV
Victor H.
Senior PHP-utvikler 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior PHP-utvikler med praktiske ferdigheter, erfaring med vedlikehold av små og bedriftsapplikasjoner og dokumentert fullstack-utviklingsbakgrunn.
Be om fullstendig CV
Tom L.
Middle Unity-utvikler 3+ års erfaring
SAMMENDRAG
Middle Unity Developer med solid erfaring innen utvikling av VR-løsninger for Oculus Rift og Oculus Quest 2.
Be om fullstendig CV
Fyll ut skjemaet for å få en detaljert CV
Last opp fil Gyldige filer: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls
 • 123

Den totale størrelsen på vedleggene bør ikke overstige 10 MB.

Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise Group behandle personopplysningene dine i samsvar med vår personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

Takk for din henvendelse, vår spesialist vil ta kontakt med deg så snart som mulig.

Ta kontakt med oss!

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor,
så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 20 MB. Gyldige filformater: pdf, jpg, jpeg, png.

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise Group behandle personopplysningene dine i samsvar med vår personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader. estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale. avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig. mulig.

  Abonnere
  til vårt nyhetsbrev

  Ved å registrere deg godtar du våre Brukervilkår og Personvernerklæring, inkludert bruk av informasjonskapsler og overføring av personopplysninger.

  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler

  Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din, vise tilpassede annonser eller innhold og analysere trafikken på nettstedet. Ved å klikke på "Godta alle" samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Ta en titt på våre Retningslinjer for personvern.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil