Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise Group er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen. selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1500 IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise Group er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen. selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på 1400+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Tjenester for utvikling av bankprogramvare


With more than 16+ years of experience, Innowise Group helps financial institutions embrace digital transformation and ensure their money transactions are safe and quick. We help businesses capitalize on disruptive technologies and adopt continuous innovation across various products and services. Our developers are always on top of their game to deliver solutions that boast operational excellence and user engagement.

Digital programvare er ryggraden i banknæringen. Få mest mulig ut av banebrytende teknologier for å vokse eksponentielt.

Utvikling av tilpasset programvare hjelper bankene med å forbli konkurransedyktige og gi kundene sine best mulig service. Ved å lage tilpasset programvare kan bankene sørge for at systemene deres er sikre, effektive og oppdaterte. Som et resultat kan de tilby flere funksjoner og raskere behandlingstider, slik at kundene får mest mulig ut av opplevelsen. 

 

Med uovertruffen suksess innen programvareutvikling for digitale banktjenester, tilbyr selskapet banebrytende løsninger som hjelper bankene med å holde seg i forkant.

Utvikling av utlånsprogramvare

Innowise Group bygger komplekse løsninger som hjelper kunder med å overvåke betalinger, identifisere forsinkelser, beregne lånerenter på nytt og endre kredittvilkår.

Utvikling av betalingsprogramvare

For å forenkle anskaffelsesprosesser og forbedre sikkerheten til midler, bygger våre ingeniører bankapplikasjoner som gir tillit ved behandling av digitale transaksjoner.

Bank API-integrasjon

Gjennom åpne API-er sørger vi for stabil og sikker kommunikasjon mellom banker og tredjeparter og driver sømløs datainteraksjon på tvers av ulike enheter, plattformer og tjenester.

Utvikling av kundeportal

Vi utformer personaliserte nettressurser som gir kundene mange muligheter til å håndtere sine økonomiske problemer gjennom ett enkelt tilgangspunkt til relevant og oppdatert informasjon.

Tilpasset CRM-utvikling

Med dyp ekspertise innen CRM-systemer forbedrer Innowise Group ytelsesstyring, optimaliserer arbeidsflyten og introduserer orden i kunderelasjoner.

Kjernebanktjenester

I tillegg til tilpasset programvareutvikling tilbyr våre godkjente team kjernebanktjenester som flytende nye kontoer, godkjenning av lån, beregning av renter og behandling av innskudd/uttak.

Programvareløsninger for banker

Vår finance software development company covers a wide array of technological tools perfectly fitted for FinTech. Powered by a vast network of mid-to-senior level specialists, we develop innovative solutions that boost operational efficiency and accelerate business growth. While building software for processing enormous volumes of payments, transactions, and other details, Innowise Group ensures accuracy, convenience, and security by utilizing the best in-house and global practices.

B2C-butikker
Nettbankløsninger
Innowise Group hjelper kundene med å dra full nytte av nettbetalinger, slik at de kan kjøpe varer, betale regninger og overføre penger mellom kontoer via Internett.
B2B-butikker
Mobile bankløsninger
Med utviklingen av vår mobilbank-app får kundene våre full tilgang til å administrere kontoene sine og foreta betalinger uten å måtte besøke en bankfilial.
Magento e-handelsutvikling
Løsninger for ATM-styring
Våre dyktige utviklere utvikler innovative minibankløsninger for å styre kontantstrømmen, analysere transaksjoner, forhindre potensiell svindel og holde selvbetjeningsautomater tilgjengelige 24/7.
Magento e-handelsutvikling
EMV-programvareløsninger
Vi utnytter den beste EMV-praksisen for å levere interoperable og sikre betalinger på tvers av peer-to-peer- og eksterne miljøer ved hjelp av plastkort med smartbrikker.
Magento e-handelsutvikling
POS-programvareløsninger
Innowise Group bygger bank POS-programvare som sikrer sikre pengetransaksjoner og gir verdifull innsikt i finansielle økosystemer for å ta datadrevne beslutninger.
Magento e-handelsutvikling
Løsninger for investeringsforvaltning
For å gjøre investeringer lønnsomme tilbyr vi kraftige verktøy for å administrere og optimalisere investeringsporteføljer, revidere samsvar og spore aksjer, futures, opsjoner og obligasjoner.

Avanserte bankteknologiske løsninger

With banking solutions becoming increasingly complex, Innowise Group takes advantage of pioneering technologies and keeps up with innovative advancements. We adopt blockchain, AI/ML, IoT, and many other technologies, especially our big data development services, to ensure seamless automation and digitalization. 

Med våre innovative verktøy kan bankene få en mer effektiv og pålitelig drift. Våre løsninger lar finansorganisasjoner følge opp de nyeste trendene i bransjen, noe som gir dem et konkurransefortrinn.

Dataanalyse i banknæringen

Ettersom finansbransjen er avhengig av strukturerte data for å ta beslutninger, skaper våre dyktige programvareingeniører BI-løsninger for å samle inn, analysere og behandle data og gjøre dem om til handlingsrettet innsikt.

Innowise Group hjelper bankene med å erstatte eller øke menneskelig innsats med automatiske algoritmer og robotkapasitet for å forenkle repetitive manuelle prosesser og redusere feil blant de ansatte.

Utvikling av bankdatavarehus

Finansorganisasjoner drar nytte av våre topputvikleres evne til å konsolidere informasjon fra ulike kilder og lagre den i fleksible datavarehus.

Blokkjedeteknologi i bankvirksomhet

Uten sensur og kontroll over eksterne myndigheter utnytter Innowise Group fordelene ved desentraliserte databaser og sikrer trygge betalinger og valutavekslinger.

IoT i bankvirksomhet

Gjennom IoT-funksjoner garanterer vi forbedret sikkerhet, svindeloppdagelse, avanserte forsikringsstrategier og mye mer for å oppfylle kundenes forventninger og håndtere deres smertepunkter.

Kjernebanktjenester

Vi utvikler løsninger som gjør det mulig for banker og andre finansielle organisasjoner å utstede plastkort, tilby låne- og pantetjenester og andre tjenester innenfor ett økosystem.

Som en artificial intelligence development company, we believe that artificial intelligence and machine learning technologies can revolutionize the banking industry. We strive to use these innovative solutions to strengthen existing financial systems and offer unprecedented growth opportunities for our customers. Our mission is to utilize AI in banking and finance to bring about positive change in the world, creating an improved environment for people everywhere. With our cutting-edge tools, we enable our clients to maximize their efficiency while providing superior user experiences.

Cybersikkerhet og avdekking av svindel

Smarte chatbots

Låne- og kredittbeslutninger

Sporing av markedstrender

Risikostyring

Overholdelse av regelverk

Prediktiv analyse

Bekjempelse av hvitvasking av penger

Prosessautomatisering

Sliter virksomheten din med å holde tritt med innovasjoner?

Innowise Group vet hvordan man utnytter potensialet i digitale teknologier og blomstrer.

Hvor mye koster det å bygge en bankprogramvareløsning?

Å utvikle et nøkkelferdig produkt kommer ikke med en fast pris. Før vi signerer en avtale, diskuterer vi spesialistenes timepriser og godkjenner prosjektbudsjettene. Vi gir kundene råd om valg av den best egnede prismodellen gitt deres krav, prosjektomfang og tildelte ressurser. Samlet sett bestemmes den endelige kostnaden av følgende faktorer:

økologi Prosjektets omfang og kompleksitet
økologi Lagets størrelse
økologi Teamets sammensetning
økologi Prosjektets varighet
økologi Tech stack
økologi Timesatser

Hvorfor implementere din neste bankteknologiløsning med Innowise Group?

Innowise Group ble grunnlagt i 2007 og har aldri veket fra sin forpliktelse til ren kode og kontinuerlig forbedring. Vi lager løsninger som er skreddersydd for hver kundes eksakte behov, uavhengig av deres kompleksitet. Vårt erfarne team evaluerer hver organisasjons behov nøye før de utarbeider en løsning som oppfyller deres spesifikke mål. Med Innowise Group kan du være trygg på at våre eksperter har kunnskapen, språkkunnskapene og den europeiske tankegangen som trengs for å lykkes. Vi er opptatt av å holde oss synkronisert med teamet ditt for å sikre et perfekt resultat hver gang.

Enorm talentmasse

Rask prosjektoppstart

Bærekraftig produktkvalitet

Rimelige kostnader

Fleksible samarbeidsmodeller

Effektiv prosjektgjennomføring

Overholdelse av kundekrav og kvalitetsstandarder

I dag er bankdomenet utenkelig uten anstendig automatisering og digitalisering. I tillegg til å eliminere byråkratiske hindringer, gjør det det mulig å administrere nettbetalinger, sikre økonomisk kontroll og forenkle mange manuelle prosedyrer. For å holde seg i forkant bør bankene forstå at digital transformasjon ikke lenger er et innfall, men en nødvendighet for å motstå konkurranse og oppnå markedsfordeler.

Dmitry Nazarevich

CTO i Innowise Group

Skreddersydde teknologier vi bruker

FRONT-END

REAGERE
React, Redux, Redux-Saga, RxJS, React-Native, Three.JS, NextJS
ANGULAR
Angular, NgRx, NGXS, MobX, Formly, Ionic    
VUE.JS
Vue.js, Vuex, Vue Router, NuxtJS, Vue CLI, Vue Meta
JAVASCRIPT
Material, Ant Design, Apollo GraphQL, Protractor, Jasmine, Jest, Enzyme, Mocha, Electron, SSR, Lodash, Date-FNS, CSS, SASS/SCSS, LESS, Lerna, TypeScript

BACK-END

JAVA
Java, Spring Framework (Core, Data, Boot, Batch, Cloud, Security, Retry, MVC, AOP, Reactor), MapStruct, Lombok, WebFlux, Hibernate, JPA2, Kafka, Flyway, Arkitektur for mikrotjenester, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, Redis
.NET
.NET Core, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Web API, ASP.NET MVC, Xamarin.Forms, WPF, UWP, Stateless Architecture, Microservices, Azure Cloud (App Service, IoT Hub, Event Hub)
PYTHON
Django, Django Rest Framework, Flask, FastAPI, AsyncIo, AioHttp, Tornado, Celery, Arkitektur for mikrotjenester, Docker/Kubernetes, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, DynamoDB
PHP
DUKPT, Laravel, Symfony, Yii2, WordPress, Drupal, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, REST/SOAP/GraphQL API, OAuth, HTML, Twig, Swagger, Redis, ElasticSearch, Docker, Stripe, PayPal
NODE.JS
NestJS, Koa, MongoDB, PostgreSQL, AWS
ENHET
Unity, Godot, Blender, Krita, Amplify Shader Editor, MapBox SDK, Unity IAP; Firebase SDK; ARCore, AR Foundation, ARKit, Vuforia; Google VR SDK, Steam VR SDK; Unity XR Platform SDK
RUBY
Ruby on Rails, Sinatra, Hanami, Padrino, Volt, EventMachine, Rack, Sidekiq, GraphQL, Web Socket, Swagger, JWT, OAuth
GO
Gå, gORM, Gin, protobuf, gRPC, AWS, GCP, Docker, Redis, Mongo DB, PostgreSQL
Rust
Rust, Rustup, Cargo, clap, structopt, argh, actix-web, gotham, nickel, rocket, axum, tidevann, warp, barlind, wasm-bindgen, js-sys, web-sys, gloo. Spill: amethyst, bevy, fyrox, piston, nannou, ggez, godot, raylib, SFML
C/C++
STL/C++11/14/17/20, GCC, CLang, MSVC++, WinDBG, GDB, Visual Studio, QTCreator, VIM, VSCode, CMake, Makefile, Ninja, Conan, Vcpkg, Boost, opencv, poco, protobuf, gRPC, fmt, pybindll, spdlog, ranges_v3, tensorflow, opencl, Asio++, gtest/gmock, cppunit, QT, catch2, google profiler, pytorch c++, chromium
Unreal Engine
Unreal Engine, C++, C, C#, Blueprints, UAT, UE4 Shader Graph, Unity URP HLSL, OpenGL ES
Cobol
Cobol, GnuCOBOL, VSAM, JCL, TSO/ISPF, XPEDITER, FileAid, Changeman, CICS, Hostbridge, SQL/DB2, Endevor, Visual Studio, TACL, FTP, SFTP, SCOBOL, DDL, ENFORM, eInspect, Batchcom.

MOBIL

IOS
Objective-C/Swift, MVP, MVVM, Clean Swift, SnapKit, GCD, Alamofire, URLSession, MapKit, CoreLocation, XCTest, CoreData
ANDROID
Java/Kotlin, MVP, MVVM, Clean Architecture, AAC (ViewModel, LiveData, Lifecycle, Navigation Component, Paging), Dagger2, Hilt, RxJava 2, Coroutines, Retrofit, ViewBinding, JUnit, Mockito, Robolectric, detekt, SQLite + Room
FLUTTER
Bloc, Clean Architecture, Flutter, Dart async, RxDart, Dart Streams, Navigator 2.0, GetIt, Mocktail, SQFlite
REACT NATIVE
React-Native, React-Navigation, Redux, Redux-Saga, TypeScript, StyleSheet, Firebase, Styled-Components

SKY OG PLATTFORMER

AWS
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), DynamoDB, Relational Database Service (RDS), AWS Lambda, ElastiCache, CloudSearch.
Azure
Azure Virtual Machines, Azure Web Apps, Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Notification Hub, Azure AI, Azure IoT Hub, Azure Event Hub, Azure Tables, Azure Queue, Azure DevOps Pipelines, Azure Content Delivery Network, Azure Application Insights, Azure Kubernetes, Azure SQL
GCP
Google Compute Engine, Google App Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Functions, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage, Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable
SAP
SAP ABAP 7.5+, SAP UI5, SAP Fiori, JavaScript, HTML, XML, JSON, SAP S/4Hana (HANA DB, AMDP, CDS-extractors), SAP S/4Hana Cloud Public, SAP FI, SAP SD, SAP RE, SAP SCM, SAP HCM, SAP BTP, SAP RAP og CAP, ADT Eclipse, SOAP, OData APIer, ABAP Proxy, FTP, SFTP, IDOC, DBOC, PBF Adobe form, XSTL, MWB, S/4Hana migrering, ALV Grid, ALV Tree.
Salesforce
Salesforce, Apex-kode, Visualforce, Site.com, Customer 360-plattformen, Lightning Web Components, REST/SOAP API

Måten vi utvikler bankteknologiske løsninger på

Mens vi bygger skreddersydde løsninger, går vi gjennom SDLC-stadier, oppnår mellomresultater og sikrer regelmessig tilbakemelding. Vår smidige metode for utvikling av nettbankprogramvare sikrer feilfri kvalitet og lar oss tilpasse oss endringer i prosjektomfanget.

01
Virksomhetsanalyse
I det første trinnet definerer vi de viktigste funksjonene i den fremtidige løsningen og anslår prosjektets gjennomførbarhet.
02
Utforming
Gjennom visualiseringer sørger våre førsteklasses UI/UX-designere for upåklagelig brukerattraksjon.
03
Utvikling
I løpet av kjernefasen utarbeider vi løsningens logikk ved hjelp av den relevante teknologistakken.
04
Kvalitetssikring
Når vi kommer i mål, sørger vi for at sluttproduktet er fritt for feil og sårbarheter.
05
Integrering
Ved behov integrerer vi applikasjoner med kundenes egne plattformer eller eksterne tjenester.
06
Støtte og forbedring
Når løsningen er tatt i bruk, fortsetter vi med støtte etter lansering og forbedringer i rett tid.

Det er kortsiktig å gå på akkord med kvaliteten

Bygg tillit og pålitelighet på tvers av produktene dine med Innowise Group Kontakt oss

Hva kundene våre mener

Sitat-ikon

Innowise Group er en av de beste partnerne kunden samarbeider med. De oppfyller alltid våre forespørsler ved å tilby utviklere som oppfyller kundens spesifikke krav til språk og erfaringsnivå.

selskapets logo
Polina Shuruba Partner Manager XPRT MINDS
Sitat-ikon

Innowise Group har bygget en fantastisk applikasjon fra bunnen av på en utrolig kort tid på bare ca. 3 uker. Deres ansiennitet og inngående erfaring på dette feltet gjør dem til verdifulle partnere.

selskapets logo
Johannes Schweifer ADMINISTRERENDE DIREKTØR CoreLedger AG
Sitat-ikon

Innowise Group er en pålitelig teknologipartner som jobber som en del av teamet vårt. De er hardtarbeidende fagfolk, med sterk ekspertise og engasjement i alt de utvikler.

selskapets logo
Jeff Mallett ADMINISTRERENDE DIREKTØR NFT Pro

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Det er ingen definerte tidsrammer for et tilpasset programvareprosjekt. Ifølge vår erfaring tar det vanligvis mellom fire og tolv måneder å utvikle en fullverdig løsning.

Bankprogramvare bør tilby kontoadministrasjon, avansert sikkerhet, funksjonalitet for innskudd/uttak og låneadministrasjon.

Alle bankløsninger bør bruke krypteringsalgoritmer som konverterer data til en kode som bare visse banker har tilgang til.

Programvarerobotikk i banksektoren muliggjør omfattende automatisering av manuelle operasjoner i finanssektoren.

Trenger du andre tjenester?

Utvikling av tilpasset programvare
Innowise Group utvikler og implementerer et bredt spekter av tilpassede løsninger for ulike bransjer.
Utvikling av blokkjeder
Få fart på forretningsutviklingen og fortjenesten din med våre førsteklasses blockchain-tjenester.
Digital transformasjon
Innowise Group veileder bedrifter og virksomheter på veien mot digital transformasjon.
Front-end-utvikling
Vi har en stor pool av frontend-utviklere tilgjengelig for å implementere alle UI/UX-løsninger.
Business intelligence
Teamene våre muliggjør datadrevet beslutningstaking for bedrifter ved å utvikle de beste BI-løsningene.

Ta kontakt med oss!

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor,
så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 20 MB. Gyldige filformater: pdf, jpg, jpeg, png.

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise Group behandle personopplysningene dine i samsvar med vår personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader. estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale. avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig. mulig.

  Abonnere
  til vårt nyhetsbrev

  Ved å registrere deg godtar du våre Brukervilkår og Personvernerklæring, inkludert bruk av informasjonskapsler og overføring av personopplysninger.

  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler

  Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din, vise tilpassede annonser eller innhold og analysere trafikken på nettstedet. Ved å klikke på "Godta alle" samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Ta en titt på våre Retningslinjer for personvern.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil