Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise Group er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen. selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1500 IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise Group er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen. selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på 1400+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Global programvareutviklingspartner i Forsterkning av IT-personell dataanalyse
FinTech

med over 1500 utviklere om bord

Tjenester
Alle tjenester
Dedikert team
Utvikling av tilpasset programvare
IT-rådgivning og -støtte
Digital transformasjon
Tjenester
Utvikling av tilpasset programvare
IT-rådgivning og -støtte
Digital transformasjon
 • Virksomhetsplanlegging (ERP)
 • Styring av kundeforhold (CRM)
 • Styring av forretningsprosesser (BPM)
 • Dokument- og innholdsstyring (DMS, CMS)
 • Dataanalyse og visualisering
 • Forvaltning av menneskelige ressurser (HRM)
Alle tjenester
Teknologiske domener
NFT
 • ikon NFT-markedsplasser
 • ikon 3D NFT-avatarer
 • ikon Bærbare NFT-klær og tilbehør
 • ikon NFT-gaver og merchandise
 • ikon NFT-kryptokunstverk
 • ikon NFT kunstmuseer
Metaverse
 • ikon Metaverse avatarer
 • ikon Virtuelle 3D-kopier og digitale tvillinger
 • ikon AI ikke-spillerfigurer (NPC-er)
 • ikon Metaverse virtuell eiendom
 • ikon Metaverse-arrangementer og konserter
 • ikon Metaverse markedsplasser
AR/VR/MR
 • ikon VR nettbutikker
 • ikon Apper for VR-trening
 • ikon VR-spill, omvisninger og presentasjoner
 • ikon Markørbasert / mindre AR
 • ikon GPS-basert AR
 • ikon Projeksjon AR
Maskinlæring (ML)
Sanntidskommunikasjon (RTC)
 • ikon Videokonferanser
 • ikon Direktestrømming
 • ikon Mobile meldinger
 • ikon Fildeling
 • ikon Tale over Internett-protokoll (VoIP)
Tingenes internett (IoT)
 • ikon Tilkoblede enheter
 • ikon Fjernsensorer
 • ikon Smarte hjem
 • ikon Telematikk
 • ikon IoMT
 • ikon IIoT
Business Intelligence (BI)
 • ikon Datalager (DWH)
 • ikon ETL/ELT
 • ikon Datasjøer
 • ikon OLAP-kuber
 • ikon Dataanalyse
 • ikon Rapporter i sanntid
Alle tjenester
Teknologiske domener
Blockchain
NFT
Metaverse
AR/VR/MR
Business Intelligence (BI)
Maskinlæring (ML)
Sanntidskommunikasjon (RTC)
Tingenes internett (IoT)
NFT
3D NFT-avatarer
ikon
Bærbare NFT-klær og tilbehør
ikon
NFT-gaver og merchandise
ikon
NFT-kryptokunstverk
ikon
NFT kunstmuseer
ikon
Metaverse
Metaverse avatarer
ikon
Virtuelle 3D-kopier og digitale tvillinger
ikon
AI ikke-spillerfigurer (NPC-er)
ikon
Metaverse virtuell eiendom
ikon
Metaverse-arrangementer og konserter
ikon
Metaverse markedsplasser
ikon
AR/VR/MR
VR nettbutikker
ikon
Apper for VR-trening
ikon
VR-spill, omvisninger og presentasjoner
ikon
Markørbasert / mindre AR
ikon
GPS-basert AR
ikon
Projeksjon AR
ikon
Maskinlæring (ML)
Dybdelæring
ikon
Datasyn
ikon
Naturlig språkbehandling
ikon
Sanntidskommunikasjon (RTC)
Videokonferanser
ikon
Direktestrømming
ikon
Mobile meldinger
ikon
Fildeling
ikon
Tale over Internett-protokoll (VoIP)
ikon
Tingenes internett (IoT)
Tilkoblede enheter
ikon
Fjernsensorer
ikon
Smarte hjem
ikon
Telematikk
ikon
IoMT
ikon
IIoT
ikon
Business Intelligence (BI)
Datalager (DWH)
ikon
ETL/ELT
ikon
Datasjøer
ikon
OLAP-kuber
ikon
Rapporter i sanntid
ikon
Teknologier
Alle teknologier
Front-end
Back-end
Mobile
Plattformer
Back-end
Unreal Engine
Unreal Engine, C++, C, C#, Blueprints, UAT, UE4 Shader Graph, Unity URP HLSL, OpenGL ES
+annet

Teknologier

FRONT-END
REAGERE
React, Redux, Redux-Saga, RxJS, React-Native, Three.JS, NextJS
ANGULAR
Angular, NgRx, NGXS, MobX, Formly, Ionic    
VUE.JS
Vue.js, Vuex, Vue Router, NuxtJS, Vue CLI, Vue Meta
JAVASCRIPT
Material, Ant Design, Apollo GraphQL, Protractor, Jasmine, Jest, Enzyme, Mocha, Electron, SSR, Lodash, Date-FNS, CSS, SASS/SCSS, LESS, Lerna, TypeScript

BACK-END

JAVA
Java, Spring Framework (Core, Data, Boot, Batch, Cloud, Security, Retry, MVC, AOP, Reactor), MapStruct, Lombok, WebFlux, Hibernate, JPA2, Kafka, Flyway, Arkitektur for mikrotjenester, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, Redis
.NET
.NET Core, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Web API, ASP.NET MVC, Xamarin.Forms, WPF, UWP, Stateless Architecture, Microservices, Azure Cloud (App Service, IoT Hub, Event Hub)
PYTHON
Django, Django Rest Framework, Flask, FastAPI, AsyncIo, AioHttp, Tornado, Celery, Arkitektur for mikrotjenester, Docker/Kubernetes, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, DynamoDB
PHP
DUKPT, Laravel, Symfony, Yii2, WordPress, Drupal, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, REST/SOAP/GraphQL API, OAuth, HTML, Twig, Swagger, Redis, ElasticSearch, Docker, Stripe, PayPal
NODE.JS
NestJS, Koa, MongoDB, PostgreSQL, AWS
ENHET
Unity, Godot, Blender, Krita, Amplify Shader Editor, MapBox SDK, Unity IAP; Firebase SDK; ARCore, AR Foundation, ARKit, Vuforia; Google VR SDK, Steam VR SDK; Unity XR Platform SDK
RUBY
Ruby on Rails, Sinatra, Hanami, Padrino, Volt, EventMachine, Rack, Sidekiq, GraphQL, Web Socket, Swagger, JWT, OAuth
GO
Gå, gORM, Gin, protobuf, gRPC, AWS, GCP, Docker, Redis, Mongo DB, PostgreSQL

MOBIL

IOS
Objective-C/Swift, MVP, MVVM, Clean Swift, SnapKit, GCD, Alamofire, URLSession, MapKit, CoreLocation, XCTest, CoreData
ANDROID
Java/Kotlin, MVP, MVVM, Clean Architecture, AAC (ViewModel, LiveData, Lifecycle, Navigation Component, Paging), Dagger2, Hilt, RxJava 2, Coroutines, Retrofit, ViewBinding, JUnit, Mockito, Robolectric, detekt, SQLite + Room
FLUTTER
Bloc, Clean Architecture, Flutter, Dart async, RxDart, Dart Streams, Navigator 2.0, GetIt, Mocktail, SQFlite
REACT NATIVE
React-Native, React-Navigation, Redux, Redux-Saga, TypeScript, StyleSheet, Firebase, Styled-Components

SKY

AWS
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), DynamoDB, Relational Database Service (RDS), AWS Lambda, ElastiCache, CloudSearch.
AZUR
Azure Virtual Machines, Azure Web Apps, Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Notification Hub, Azure AI, Azure IoT Hub, Azure Event Hub, Azure Tables, Azure Queue, Azure DevOps Pipelines, Azure Content Delivery Network, Azure Application Insights, Azure Kubernetes, Azure SQL
GCP
Google Compute Engine, Google App Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Functions, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage, Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable

16+

mange års ekspertise

1500+

IT-fagfolk

93%

tilbakevendende kunder

850+

vellykkede prosjekter

Helse og biovitenskap

Siden 2009 har Innowise Group levert et bredt spekter av spesialtilpassede og og plattformbaserte medisinske løsninger, inkludert pasient- og sykehusapplikasjoner apper, telemedisinske apper, EHR/EMR-systemer, programvare for medisinske medisinsk utstyr, IoMT-løsninger osv. Vi sørger for robust sikkerhet for den designet programvare og overholdelse av forskrifter (f.eks. HIPAA). Digital omsorg er et av selskapets prioriterte forretningsområder.

Finans, bank og forsikring

Vårt selskap leverer førsteklasses BFSI-programvare som dekker alle faser av utviklingsprosessen, fra produktidé og prosjektplanlegging til utrulling av løsninger og support. Innowise Groups team har dyp ekspertise i å bygge digitale bankløsninger, mobilbankapper, utlånsplattformer, blockchain-baserte apper, investerings- og handelsløsninger osv.

e-handel, detaljhandel og forbruksvarer

Innowise Group tilbyr både online og offline detaljhandel med avanserte e-handelsløsninger (tilpassede og plattformbaserte). Våre programvareprodukter for detaljhandel forenkler salgsoperasjoner, bidrar til å organisere personaliserte tilbud og bidrar til å oppnå bedre kundeopplevelse.

eLæring

Innowise Group er engasjert i implementering av moderne teknologier innen utdanningsfeltet og skaper et komplett sett med pedagogisk programvare fra bunnen av. Tilpassede e-læringsløsninger vi utvikler oppfyller alle moderne trender, skiller seg ut for sin brukervennlighet, tilsvarer en interaktiv pedagogisk tilnærming og har AI-funksjoner.

Logistikk og transport

Innowise Group utvikler tilpassede logistikk- og transportadministrasjonsløsninger som tar sikte på å optimalisere ansattes ytelse, vedlikehold av kjøretøy, fraktadministrasjon og dermed øke forretningsinntektene. Vi integrerer den utviklede programvaren med kundenes systemer og sikrer samsvar med offentlige forskrifter.

Høyteknologi og innovasjoner

Vi tilbyr vår omfattende teknologikompetanse til FoU-avdelinger, uavhengige programvareleverandører og høyteknologiske selskaper for å drive den digitale fremtiden sammen. Innowise Group tilbyr et bredt spekter av IT-tjenester, fra koderevisjon og programvareutvikling til kvalitetssikring og support. Vi deltar også i teknisk komplekse, ikke-lineære og kunnskapsintensive prosjekter for utvikling av banebrytende løsninger.

Biler

Innowise Group tilbyr programvareutviklingstjenester for bilindustrien til alle aktører i bransjen. Bilindustrien utvikler seg i et raskt tempo, så selskapet vårt forstår behovet for og viktigheten av å utvikle avanserte løsninger som kan forenkle håndtering og utveksling av kjøretøydata.

Medier og underholdning

Vi utnytter vår teknologiske ekspertise til å utvikle svært interaktive applikasjoner for medie- og underholdningsbransjen. Våre medie- og underholdningsløsninger kan hjelpe deg med å utvide din andel i et svært konkurranseutsatt marked, maksimere avkastningen og gi betydelige bidrag. Vi utvikler programvare for alle mulige sektorer innen medie- og underholdningsbransjen, inkludert musikk, video, mellommenneskelig kommunikasjon og digitale medier.

Vårt oppdrag
Vi utvikler verden
Innowise Group er ikke bare et programvareutviklingsselskap, men også et vennlig fellesskap av dyktige ingeniører som streber etter å forandre verden gjennom digital innovasjon. Ved å utnytte all vår kompetanse, kunnskap og erfaring hjelper vi kundene våre med å nå nye høyder og gjøre verden litt bedre.

Vårt samfunnsoppdrag er enkelt å formulere, men utfordrende å gjennomføre. Vi skaper IT-løsninger. Sammen med våre kunder gjør vi verden til et mer komfortabelt og bedre sted for alle.

Ta kontakt med oss!

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor,
så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 20 MB. Gyldige filformater: pdf, jpg, jpeg, png.

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise Group behandle personopplysningene dine i samsvar med vår personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere et prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader. estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale. avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig. mulig.

  Kontorer
  country-map

  USA

  St. Petersburg FL 33702, 7901 4th St N STE 300
  country-map

  Tyskland

  Berlin Friedrichstraße 188 Haus C
  country-map

  Düsseldorf Neubrückstraße 1
  country-map

  Frankfurt am Main Große Gallusstraße 16
  country-map

  München Leopoldstraße 31
  country-map

  Sveits

  Geneva Chemin des Mines, 2
  country-map

  UK

  Norwich 51 Colegate NR3 1DD
  country-map

  Italia

  Pescara 66023, Via N. Adriatica Nord 58, Francavilla al Mare

  France

  Paris 104 Boulevard de Sébastopol 75003
  country-map

  Sverige

  Örebro 6 Stenbackevägen 702 25
  country-map

  Polen

  Warszawa Rondo Daszyńskiego 2B, The Warszawa HUB B
  country-map

  Norway

  Drammen 37 Nedre Storgate 3015
  country-map

  Litauen

  Vilnius Juozo Balčikonio g. 3
  country-map

  Georgia

  Batumi 6001, 6 Irakli Abashidze St

  Abonnere
  til vårt nyhetsbrev

  Ved å registrere deg godtar du våre Brukervilkår og Personvernerklæring, inkludert bruk av informasjonskapsler og overføring av personopplysninger.

  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler

  Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din, vise tilpassede annonser eller innhold og analysere trafikken på nettstedet. Ved å klikke på "Godta alle" samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Ta en titt på våre Retningslinjer for personvern.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil